Екипът на „Енпром“ ЕООД взима активно участие в обсъждането и анализирането на процесите по отпускане и усвояване на безвъзмездното европейско финансиране чрез различни донорски програми. Тук можете да видите участията ни в различни предавания в националния ефир.

Последни медийни изяви:

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!