Хранително – вкусова и горска промишленост

Мярка 123 - “Добавяне  на  стойност  към  земеделски  и  горски  продукти”

Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентноспособността на предприятия от хранително-преработвателната и горската промишлености.

a) по-добро използване на факторите за производство;

b) въвеждане на нови  продукти, процеси и технологии;

c) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.

Допустими дейности, инвестиции и цели:

 • внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или;
 • внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или;
 • намаляване  на себестойността на произвежданата продукция и/или;
 • постигане на съответствие със стандартите на Общността, и/или;
 • подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или;
 • опазване на околната среда (включително намаляване на вредните емисии и отпадъци), и/или;
 • увеличаване на производството и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници, и/или;
 • подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
 • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или;
 • подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти, и/или;
 • подобряване на защитата и хуманно отношение към животните.

Допустими сектори и обхват на дейностите:

 • мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 • месо и месни продукти;
 • плодове и зеленчуци, включително гъби;
 • пчелен мед, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 • зърнени, мелничарски  и нишестени продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг хляб и тестени изделия;
 • растителни и животински масла и мазнини, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на зехтин;
 • технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 • готови храни за селскостопански животни (фуражи);
 • гроздова мъст, вино и оцет;
 • производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти от първична и вторична биомаса, с изключение на преработка на първична и вторична биомаса от рибни продукти.
 • И др.

Изисквания към кандидатите:

 • микро, малки или средни предприятия;
 • междинни предприятия;

Кандидатите трябва да са с не повече от 25 на сто държавно или общинско участие.

consultancy enprom_contacts


9 Коментари

 1. Кирил
  Здравейте,искам да попитам дали може да се кандидатства по тази програма и да се изгради ферма за отглеждане на гъби? Благодаря ви предварително
 2. Кирил
  Здравейте,и оште един въпрос , дали по тази програма може да се кандидатсва и за изграждане на ферма за патки или други животни от този вид? Благодаря ви предварително
  • Здравейте Кирил, Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 121 и/или Мярка 112 – Млад фермер. В зависимост от обема на фермата се определя по коя от двете мерки да се кандидатства.
 3. Eли
  Здравейте, Ивайло! Строителна фирма сме, трябва ли да бъдем и земеделски производители, за да се кандидатираме за финансиране по мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" за изграждане на ново предприятие за преработка на пилешко месо, освен това считаме ли се за малко предприятие, макар че работим в друга област, а не в област земеделие - отговаряме на условията за малко предприятие в нашата област.
  • Здравейте Ели, Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 123. Ние от своя страна можем да Ви помогнем, като Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално. За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас! Поздрави,
 4. Петрова
  Здравейте, моето семейство отглежда от 15 г. сливови насаждения. Замисляме да направим сушилня (микро предприятие) за плодове и зеленчуци. Моля Ви, ориентирайте ме по коя от програмите и по коя мярка може да кандидатстваме. Предварително Ви благодаря!
  • Здравейте г-жа Петрова, Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, Мярка 123. За повече и по подробна информация заповядайте при нас!
 5. Виктор Витанов
  Здравейте, имам известен, неуспешен отпит с производството на дървесни пелети.Възможно ли е в момента( ако не в момента , кога евентуално) да се създаде проект с бизнес план за изграждане на цех за производство на дървесни пелети, по коя мярка ще бъде и т.н.Благодаря Ви предварително за отделеното време! Полздрави Виктор Витанов
  • Здравейте Виктор, Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“. За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

Коментирай с нас


9 Коментари

 1. Кирил
  Здравейте,искам да попитам дали може да се кандидатства по тази програма и да се изгради ферма за отглеждане на гъби? Благодаря ви предварително
 2. Кирил
  Здравейте,и оште един въпрос , дали по тази програма може да се кандидатсва и за изграждане на ферма за патки или други животни от този вид? Благодаря ви предварително
  • Здравейте Кирил, Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 121 и/или Мярка 112 – Млад фермер. В зависимост от обема на фермата се определя по коя от двете мерки да се кандидатства.
 3. Eли
  Здравейте, Ивайло! Строителна фирма сме, трябва ли да бъдем и земеделски производители, за да се кандидатираме за финансиране по мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" за изграждане на ново предприятие за преработка на пилешко месо, освен това считаме ли се за малко предприятие, макар че работим в друга област, а не в област земеделие - отговаряме на условията за малко предприятие в нашата област.
  • Здравейте Ели, Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 123. Ние от своя страна можем да Ви помогнем, като Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално. За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас! Поздрави,
 4. Петрова
  Здравейте, моето семейство отглежда от 15 г. сливови насаждения. Замисляме да направим сушилня (микро предприятие) за плодове и зеленчуци. Моля Ви, ориентирайте ме по коя от програмите и по коя мярка може да кандидатстваме. Предварително Ви благодаря!
  • Здравейте г-жа Петрова, Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, Мярка 123. За повече и по подробна информация заповядайте при нас!
 5. Виктор Витанов
  Здравейте, имам известен, неуспешен отпит с производството на дървесни пелети.Възможно ли е в момента( ако не в момента , кога евентуално) да се създаде проект с бизнес план за изграждане на цех за производство на дървесни пелети, по коя мярка ще бъде и т.н.Благодаря Ви предварително за отделеното време! Полздрави Виктор Витанов
  • Здравейте Виктор, Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“. За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

Коментирай с нас