Инвестиции в земеделски стопанства

Инвестициите в земеделския сектор са от голямо значение за модернизирането и преструктурирането на селските стопанства. Използването на енергоспестяващи технологии, модерният физически капитал и по-добрата предпазарна подготовка повишават качеството и производителността, докато в същото време се цели устойчиво развитие на земеделието и сътрудничество между стопаните.

Научете повече

Преработка и маркетинг на селскостопански продукти

В ситуация на силно наситен пазар, какъвто е пазарът на хранителни стоки в България, повишаването на конкурентноспособността на малките предприятия зависи от поредица от фактори – по–ефективното производство и маркетинг, използването на иновации, по-високото качество и безопасност на храните, подобряването на условията на труд.

Научете повече

Иновации и конкурентноспособност

Редица ограничения задържат българската икономика и предизвикват разходване на около 2 пъти повече енергия за производство на едно евро от БВП в сравнение с ЕС - използването на остарели технологии в производството и преработката; липсата на сертификация на производството ограничава експортните възможности; ниска степен на въвеждане на ИКТ и други. Преодоляването на тези ограничения пред ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ СЕКТОР се залага в следните няколко операции по ОП „Конкурентноспособност"

Научете повече

Предприемачество и туризъм в малките населени места

Предприемачеството и селският туризъм са от първостепено значение за подобряване на качеството на живот на малките населени места и неслучайно тяхното развитие е приоритет. Дейности като развиване на шивашка индустрия, печатарство, металопреработка и др. ще доведат до пазарен растеж в сектора. Цели се разширяване на дейностите на земеделските стопанства с неземеделски такива, което от своя страна ще повиши тяхната устойчивост.

Научете повече

Църкви

Църквите, храмовете и манастирите са от първостепенно значение за създаването и запазването на културно-историческия облик на градовете и селата. Те са също така социални и духовни средища, които, особено в малките градове и села, играят важна роля в живота на местното население. Много от тези обекти обаче са в недобро състояние и се нуждаят от реставрация, ремонт или реконструкция. Това може да бъде постигнато ефективно с помощта на безвъзмездната финансова помощ за европейски проекти по програми като ПРСР.

Научете повече

Общини

Изграждането и обновяването на публичната инфраструктура в градовете и селата играе основна роля в осигуряването на достъп на населението до базови услуги. Подобрявайки състоянието на пътищата си и прилежащата им инфраструктура и съоръжения, общинските администрации позволяват на хората да се възползват ефективно от услуги в сферата на здравеопазването и социалните грижи, образованието, енергоснабдяването, транспорта и др.

Научете повече

Рибарство и аквакултури

Въпреки че секторът на рибарството не е от стратегическо значение за националната икономика на България (само 0.14% от БВП), той има голям принос за регионалното развитие. Както показват данни на Европейския парламент, в някои населени места по Черноморието заетостта на работещите в сектора достига двучислена стойност – като например 17% в Приморско и 12% в Бяла, област Варна.

Научете повече

This Post Has 212 Comments

 1. марияна Стоянова

  Интерисувам се от отпускането на безвъзмездни финансови средства за инвестиции във възобновяеми енергийни източниций.Разполагам със земя до летище Бургас пред входната магистрала – мястото е за бизнес – има ток и вода и страничен асвалтов път който се ползва и за зареждане на летищните бази ,в близост до плажа на кв. Сарафово . Интерисуваме всичко -разполагам и с други парцели -ч ,които мога да използвам.Очаквам съвети и идей . Радвам се ,че ви има .

  1. Ивайло

   Здравейте Марияна,

   Най-добре за вас ще бъде да направим персонала консултация, тъй като няма как да Ви опиша всичко в един пост.

 2. николай митрев

  здравейте ,

  Интересувам се от отпускането на безвъзмездни финансови средства за инвестиции във възобновяеми енергийни източници или производство на пелети , брикети .Разполагам със земя в землището на с Марикостиново ( общ Петрич ) , земята се намира в близост до главен път Е 79 , предвид обстановката в Гърция и търсенето/предлагане на пелети и брикети инвестицията в един такъв проект би се оправдала .

 3. Ивайло Здравков

  Здравейте,

  Бихме могли да Ви помогнем за осигуряването на безвъзмездно финансиране на подобен проект. Всъщност можем да работим по целия процес – от Проектирането до пускането на подобно предприятие в оперативен режим. Ако проявявате интерес, моля да се свържете с нас.

 4. николай митрев

  Проявявам интерес и то сериозен .Искам да знам какво е нужно да се направи от моя страна и в какво се изразява вашето участие .Може да ми пишете на е – mail .

 5. Ивайло ЗДРАВКОВ

  Моля пояснете за каква дейност искате да кандидатствате за да мога да преценя по коя програма може да кандидатствате.

 6. николай митрев

  Производство на пелети за отопление както и за фураж .Имам някакви наблюдение на пазара в Гърция , а и като цяла пазара е отворен за такъв тип дейност и то не само в съседните ни страни .

 7. Ивайло ЗДРАВКОВ

  Здравейте отново,

  Исканата от вас дейност се финансира по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 123. Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А – Я, както за предварително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и участваме в управлението на проекта след неговото одобрение и коректното отчитане за да няма проблем при плащанията към вас от страна на ДФЗ (Държавен фонд земеделие).

 8. николай митрев

  Има ли възможност за авансово финансиране по такъв проект и от значение ли е ако нямам опит ( фирма , търг. дружество ) , възраст , капитал ?

 9. Ивайло ЗДРАВКОВ

  Вие имате възможност за авансово плащане по програмата до 50%, което означава, че може да използвате финансови средства за започване изпълнението на проекта. Фирмата може да бъде ново регистрирана!

 10. николай митрев

  Проявявате ли интерес , какви документи трябва да бъдат готови за стартиране на процедурата ?

 11. Ивайло ЗДРАВКОВ

  Здравейте Николай,
  Моля конкретизирайте за какво точно искате да кандидатствате с проект за безвъзмездно финансиране.

 12. Катерина

  Ръководя строителна фирма. Поради огромния спад в отрасъла, предвиждаме да разширим дейността си в нови производства. Може ли с код икономическа дейност 42.1 от класификатора на длъжностите, да участваме по програма “ Развитие на селските райони“? Идеята ни е да кандидатстваме за безвъзмездна финансова помощ с проек – производство на пелети. Притежаваме сгради и терен за организиране на производството. Проучваме снабдяването със суровина и търсенето на продукта. Местонахождението ни е гр. Гоце Делчев. Надявам се да съм възбудила интереса ви към нашата идея.

 13. Ивайло Здравков

  Здрасвейте Катерина,

  Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 123 за исканата от вас дейност. Имайте предвид, че се кандидатства с ново регистрирана фирма, така че в този случай няма значение кой номер се води настоящата Ви фирма.

  Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А- Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация (технологичен проект, маркетингово проучване, проектиране и т.н.), така и за самия бизнес план.

  Имайте предвид, че прозореца за набиране на проектни предложения се очаква да стартира през месец март, което означава, че трябва да се започне работа незабавно.

  Моля заповядайте при нас за уточняване на нещата!

 14. Катерина

  Предмета на дейност на новата фирма трябва ли да включва дейноста на новия проект?
  Може ли да се срещнем между 27 и 29.12. при вас.

 15. Катерина

  Ако нарушавам празничните ви ангажименти, можем да се срещнем след Нова година.
  Желая весели и красиви празнични дни!!!!!!!

 16. Нина

  Здравейте,
  Регистрирана съм като безработна и съм подала заявление по програмата „Подкрепа за предприемчивите българи“ за втори етап – консултиране за съставяне на бизнес-план.
  Работите ли по тази програма и дали франчайз партньорство с Вас ще се финансира по нея?
  Все още обаче нямам опит в управлението на проекти 🙂

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Нина,

   За съжаление ние не работим по посочената от вас програма и нямам представа дали ще се финансира франчайзинг!

 17. Мирослав Банков

  Здравейте,
  интересувам се от мярка 123, по конкретно за изграждане на цех за производство на дървени пелети, ще има ли прием през 2012?

 18. Ивайло Здравков

  Здравейте Мирослав,

  Ще има прием по Мярка 123 през 2012 година, който се очаква да стартира през месец март/април, което означава, че трябва да се започне работа колкото се може по скоро!

  Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално

  За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

 19. Християн Смолев

  Здравейте,
  моят въпрос е дали може с вече съществуваща сграда да бъде кандидатсвано по Мярка 311 или Мярка 312, като статус на сградата ще е „Къща за гости“ ? Благодаря Ви.

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Християн,

   Вие може да кандидатствате с проект за финансиране за довършване на сградата, но ако имате предвид да Ви се възстанови разход за вече направена инвестиция то няма как да стане.

 20. софия георгиева

  Здравейте ! моят въпрос е : Имам ли право да кандидатствам по мярка :123- Производство на Пелети. Имам зграда в промишлен район на град Дупница. имам фирма , която е новоригистрирана и не е изпалнявала функции. Производството на Пелети ме итересува от много време , и ЩЕ бъда много Благодарна да Осъществя контакти с Вас .

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте София,

   Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 123. Имайте предвид, че прозореца за набиране на проектни предложения се очаква да отвори към средата на годината, което означа, че трябва да се започне работа, както по набавянето на задължително прилежаща документация така и по самия бизнес план.

 21. статев

  Здравейте,
  От Пловдив съм.Имам скица-виза за строеж на фотоволтаична с-ма до 30кв.
  Моля посочете приблизително необходимите средства от А до-Я при мярка 312.
  Къде можем да направим конкретно сябеседване с ваш представител?

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте г-на Статев,

   Предварителните Ви разходи до входиране на проектното предложение по Мярка 311/312 ще са Ви около 10 000 – 15 лева.

 22. Светослав Терзийски

  Здравейте!Идеята ми е такава,създаване на база за пакетиране на зърнени изделия,като ориз,фасул и др.От бледия ми поглед над проектите и финансирането им се обръщам към вас.По кой проект точно се работи 123?Ще съм благодарен за отговор и защо не съвместна работа напред.

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Светослав,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по Мярка 123 от програма „Развитие на селските райони“. Имайте предвид, че прозореца за набиране на проектни предложения се очаква да отвори през средата на годината, което означава, че трябва да се започне работа, както по набиране на задължително прилежащата документация, така и изготвянето на самия бизнес план.

 23. Сашо

  Искам да попитам колко земя и пари ще ми трябват за да направя една добре работеща фотоволтаична централа от която да печеля добре с колко пари горедолу ще може да ме финансирате и колко горе долу да усигоря аз пишете ми на E-mail

 24. Сашо

  Питам защото искам да направя Фотоволтаична централа и ще ви помоля да ми дадете съвети пишете ми на E-mail

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Сашо,

   Няма как в един пост да Ви обясня колко земя Ви трябва и каква мощност да инсталирате, тъй като всеки един проект се гледа индивидуално.

   Моля заповядайте при нас за повече информация!

  2. Ивайло Здравков

   Здравейте Сашо,

   Моля заповядайте при нас за повече информация!

 25. Ралица Рачева

  Здравейте! Разполагам със собствена сграда 400 кв. м. , намираща се в малко село в Северна България , имам идея за разработване на бизнес-план и кандидатстване по някоя от мерките / незнам коя ще е най подходяща/ , за отпускане на средства за създаване на цех за производство на пелети и екобрикети. Не съм на ясно какво точно трябва да се направи, какви документи трябва да се изготвят и какво ще ми струва това, моля Ви да ми разясните. Благодаря Ви!

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Ралица,

   Програмата, която финансира изграждане на производство на пелети се казва „Развитие на селските райони“ – Мярка 123.

   Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално

   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

 26. Ралица Рачева

  Г-н Здравков, ако е възможно напишете ми /ако искате на ел.поща/ с какви финансови средства трябва да разполагам, за да започнем изготвянето на самия план. Благодаря Ви!

 27. Ивайло ЗДРАВКОВ

  Здравейте Ралица,

  Всички тези въпроси предпочитам да ги коментираме на място при нас!

 28. пламен

  Здравеите,искам да направя цех за производство на пелети и екобрикети -какво ще ми е необходимо като земя,средства за машини,проекти и др

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Пламен,

   Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 123 за изграждане на производство за пелети. Що касае големината на имота е много относително да се каже, тъй като зависи какъв обем на производителност ще имате. Ако приемем, че ще изградите 1 тон на час ще са Ви необходими около 3 дка площ за да има пространство да се стовари суровината. Що касае сградата, това зависи от разположението на машините и т.н.

   Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално

   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

 29. василев

  здравеите ,интересувам се от селски туризъм. сте се възползвам от вашите услуги , за цялостно управление на проекта. .но преди всичко , генерално, бихте ли ми отговорили ,дали селото в което имам къща е в раион финансиран от програмите . селото е климентово -варненска област.

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте г-н Василев,

   Вие може да кандидатствате с проект за финансиране за исканата от вас дейност по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311/312 тъй като село Климентово попада под обхвата на община Аксаково, която е сред приоритетните за програмата.

 30. КРАСИМИР ШУМАНОВ

  Г-Н ЗДРАВКОВ, притежавам 3 бр.УПИ, с обща площ от 2000кв.м. като едното е в селски район, а останалите две са в промишлена зона на областен град. Желанието ми е изграждане на фотоволтаична централа. Какви средства и от къде може да получа, за да реализирам намеренията си. Благодаря Ви!

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Красимир,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311/312 при положение, че имота попада под обхвата на приоритетна община за програмата.

   Имайки предвид влизането на новия закон за ВЕИ изискванията относно земята се промениха и Вие трябва да отговаряте на тях за да може да се изгради ФВЦ.

   Моля прочетете следния материал: http://finansirane.eu/?p=3258

   Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално

   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

 31. КРАСИМИР ШУМАНОВ

  Моля да ме извините, току що прочетох отговора Ви и се извинявам за новите въпроси. Отново Благодаря.

 32. КРАСИМИР ШУМАНОВ

  Г-н ЗДРАВКОВ, освен мярка 312 има ли други форми на финансиране на ФЕЦ, когато се касае, че имота се намира в урбанизирана територия или е в промишлена зона? Питам дали оказвате помощ при кандидатстване пред банкови институции за отпускане на кредит?Благодаря!

 33. Ивайло ЗДРАВКОВ

  Здравейте отново,

  Основната програма по която може да се финансира изграждане на централа е Мярка 311/312 от програма „Развитие на селските райони“ .

  Що касае банка ние няма отношения с конкретни банки тъй като повечето ни клиенти си имат договорени отношения с банки, които работят

 34. Тотев

  Здравейте , г-н Здравков
  Имам проект за Фотоволтаична централа , която се ще се намира в близост до града бихте ли ми казали за възможностите за финансиране за да осъществя проекта си.
  Предварително ви благодаря.

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте г-н Тотев,

   За да Ви кажа дали сте допустим кандидат по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311/312 трябва да знам къде мислите да изградите централата, тъй като самата програма има приоритетни общини, където може да се реализира проекта Ви.

 35. Тотев

  В района на град Трявна.

 36. dido7326

  Аз съм на 39 години имам малък цех за производство на алуминиева и пвц дограма но от 2 години нямаме работа и аз по -точно си търся друга алтернатива като гледам редовно евро проектите .В момента ме интересува как мога без свои пари да започна по проекта за производство на пелети тъй като аз мога да си създам само много добър пазар

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Диан,

   Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 123 за изграждане на пелетно производство. Имайте предвид следното:
   Програмата финансира до 50% от инвестиция, като Вие задължително ще имате предварителни разходи, които трябва да направите за (проектиране, консултантски и т.н.), тези разходи са Ви признати и възстановими по програма, след като проекта Ви бъде одобрен за финансиране.

 37. Ивайло ЗДРАВКОВ

  Здравейте отново,

  Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311/312, тъй като община Трявна е сред приоритетните за програмата.
  За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

 38. Мая

  Здравейте,

  Желая да кандидатствам за финансиране на къмпинг.Ще бъде ли призната и възстановима по програмата цената на закупената от мен земя?

  Благодаря

  Мая

  1. Ивайло

   Здравейте Мая,

   Закупуването на земя е не допустим разход по програма. Моля обосновете за какво точно искате да кандидатствате.

 39. Мая

  Здравейте,
  Желая да кандидатствам по мярка 311 или 312 за финансиране за изграждане на къмпинг, но най-големият разход ми е покупката на самата земя,върху която искам да го построя.Може ли да се направи нещо в този аспект.

  Благодаря

  Мая

 40. Ивайло

  Здравейте,

  Земята е не допустим разход по програма!

 41. Митко

  Здравейте , имам желание да направя къща за гости кои са необходимите документи и планове.

  1. Ивайло

   Здравейте Митко,

   Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311/312 при положение, че проекта се развива на територията на приоритетна община за програма. Тях може да видите тук: http://finansirane.eu/?p=310

   Няма как в един имейл да Ви разясня всичко подробно! Моля заповядайте при нас, като ме уведомите поне един ден предварително.

 42. diyan

  Здравейте кандидатствал сам и 4акам одобрение по мярка 141 и искам съдействие за кандидатстване по мярка 121.Занимавам се и имам ферма за зайци но искам да яа модернизирам и увели4а бр. на зайците .Моля пишете ми на имейла

  1. Ивайло

   Здравейте Диан,

   Моля заповядайте при нас за повече и подробна информация относно кандидатстването по Мярка 121.

 43. Таня

  Здравейте.
  Бих искала да развивам селски туризъм в с. Голямо Белово, общ.Белово обл.Пазарджишка.
  Не успях да разбера този район включен ли е в програмата за подпомагане на селския туризъм
  предварително благодаря

 44. Таня

  здравейте,
  имаме имот в с.Голяво Белово община Белово, област Пазарджик , дали попада в списака за развитие на селския туризъм,

  1. Ивайло

   Здравейте Таня,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311/312, тъй като община Белово е сред приоритетните за програмата.

 45. zdraveite

  bih iskal da si napravia ferma za shtrausi imam zemia kak moje da mi pomognete odnosno finansiraneto zashtoto to e nai delikatnata chast v sluchaiat?

  1. Ивайло

   Здравейте,
   Моля да се обърнете към нашия офис в Сливен, тъй като там се подготвят основно проекти по Мярка 112 – Млад фермер.

 46. valeri

  iskam da popitam kak moga da kanditastvam za kozeferma proekti iziskvaniq vsi4ko koeto moje d ami pomogne da razviq ideqta si,blagodarq predvaritelno

  1. Ивайло

   Здравейте Валери,
   Вие може да кандидатствате по програма „Развитие на селските райони“ за исканата от вас дейност. Моля заповядайте при нас в удобно за вас време, като ме уведомите поне един ден предварително.

 47. коки

  здравейтер
  регисриран съм като зп от януари тази год с 56 кози.
  ще могали да кандидатствам по 112?
  благодаря

  1. Ивайло

   Здравейте Коки,
   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, който се занимава основно с подготовката на проекти по Мярка 112 – Млад фермер и ще получите пълна информация относно начина на кандидатстване.

 48. Атанас

  Здраевйте, имам имот със стара къща в с. Сейковци на 10 км от гр. Габрово.Искам да рекунструирам целия имот като го пригодя за селски туризъм.Селото е от 14 къщи като две от тях са къщи за гости.Мога ли да кандидатствам по мярка 311, и вие можете ли да ми съдействате.

  1. Ивайло

   Здравейте Атанас,
   Исканата от вас дейност не може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, тъй като община Габрово не е сред приоритетните за програмата.

 49. Лъчезар

  Здравейте имам парцел в с. Бърдо на 10км от Вакарел. Искам да кандидатствам по мярка 312 и да направя къща за селски туризъм , но не знам откъде и как да започна .
  Предварително Благодаря.

  1. Здравейте ЛЪЧЕЗАР,
   Моля заповядайте при нас за повече и подробна информация относно кандидатстването по програма.

 50. Марин Д.

  Здравейте
  Имам 2 декара имот с 2 вили на него на около 300 метра от въжения лифт в гр.Сопот обл.Пловдив имам идеята да го развия като вили за гости мястото е уникално.Можете ли да ме посъветвате нещо или евентуална среща.
  Благодаря предварително.

  1. Здравейте Марин,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, тъй като община Сопот е сред приоритетните за програмата.
   Заповядайте при нас в удобно за вас време, като ни уведомите поне един ден предварително.

 51. evgeniq

  zdraveite iskam da stana mlad fermer i da kandidatstvam po programa razvitie na selski raioni kato otglejdam selski koko6ki kakvo da napravq?

  1. Ивайло

   Здравейте Евгения,
   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, който е специализиран в разработката на проекти по Млад фермер. Контактите може да видите в нашия сайт!

 52. Александър

  Здравеите имам имот и вила в община Сливница. интересуваме дали там може да се кандидатства за развитие на селски туризъм?

  1. Ивайло

   Здравейте Александър,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, тъй като община Сливница е сред приоритетните за програмата.
   За повече и по подробна информация, моля заповядайте при нас!

 53. Иван

  Здравеите имам възможност да закупа имот в община Самоков. интересуваме дали там може да се кандидатства за развитие на селски туризъм?

  1. Ивайло

   Здравейте Иван,
   Община Самоков е сред приоритетните за програмата и Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“
   За повече и по подробна информация моля заповядайте при нас!

 54. Айтен Сали

  Здравейте! Имам имот в с.Драганово общ.Бургас. Въпросът ми е дали мога да кандидатствам за селски туризъм, за построяване на къща за гости.

  1. Ивайло

   Здравейте Айтен,
   За другата година по новия програмен период, който се очаква да стартира през месец май – юни ще може да се кандидатства от села, които към този момент не попадат под обхвата на приоритетните общини, а Бургас е една от тях.
   За повече и по подробна информация моля заповядайте при нас!

 55. Рос

  Здравейте! Искам да попитам по коя мярка може да се кандидатства за финансиране на отваряне на цех за производство на мебели с по-малко от 10 работника и имали значение в кой град/село ще бъде отворен този цех ?
  Поздрави!

  1. Ивайло

   Здравейте Роси,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, при положение, че дейността се развива на територията на приоритетна община за програмата. Тях може да видите тук: http://finansirane.eu/?p=310

 56. мая

  здравейте имам кяшта за гости ,която искам да обновя тоест ремонт основен кям коя програма мога да кандедаствам кям121 или някоя др искам савет намира се в Троянският балкан ….благодаря предварително..

  1. Здравейте Мая,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – мярка 312, при положение, че дейността се развива на територията на приоритетна община за програмата. Тях може да видите тук: http://finansirane.eu/?p=310

 57. Спаска

  Здравейте! Интересува ме по коя мярка може да се кандидатства за финансиране за изграждане на оранжерия за производство на цветя? Има ли значение с каква площ разполагаме за стартиране на бизнеса, и ако обичате ни обяснете на кратко какви са условията за отпускане на тези средства! Благодаря !

  1. Ивайло

   Здравейте Спаска,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“. В един пост няма как да Ви дам подробна информация.

   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 58. Милена

  Здравейте, интересува ме дали мога да кандидатствам за финансиране по някоя от мерките за създаване и отглеждане на винени лозя в село Окоп, намира се на 7км. от Ямбол и представлява ли проблем това, че още нямам завършено висше образование-в момента следвам икономическа специалност със земеделска насоченост. Благодаря предварително.

  1. Ивайло

   Здравейте Милена,

   Може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“

 59. Иван

  Здравейте, интересува ме каде в град Самоков мога да науча повече за мярка 112.
  Ивайло ако е удобно телефон да ми дадеш.

  1. Ивайло

   Здравейте Иван,

   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен за да Ви дадат повече и информация за Млад фермер.

 60. Диляна Деянова

  Здравейте,
  искам да попитам дали е възможно да се кандидатсва по Програма „Развитие на селските райони“ по мярка 312, ако мястото и сградата за реставриране е с договор под наем за 5-10 години, а не е собственост на ЕТ?
  Лек ден!

  1. Ивайло

   Здравейте Диляна,

   Ако ще има реконструкция трябва да се направи учредено право на строеж, а не договор за наем. Ако само е лек ремонт, може да бъде с договор за наем, нотариално заверен и вписан в агенцията по вписване.

 61. Миглена

  Zdraveite
  Iskam da kadtidatstvam po-mqrka 112 Mlad fermer , pritejavam 12 dekara zema kak i kakvo trqbvba da napravq za da kandidatsvam

  1. Ивайло

   Здравейте Миглена,

   Моля да се свържете с нашия офис в Сливен, където се подготвят проектите по Мярка 112 – Млад фермер. Адреса може да вземете от нашия сайт.

 62. Иван Василев

  Здравейте,
  Имали мярка по която мога да създам сайт за селски туризъм.
  Благодаря предварително.

  1. Ивайло

   Здравейте Иван,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, при положение, че дейността се развива под обхвата на приоритетна община за програмата. Тях може да видите тук: http://finansirane.eu/?p=310

 63. Иван Василев

  Здравейте Ивайло,
  По лична карта съм от общ. Червен бряг обл. Плевен.
  Може ли малко повече инфо мярка, направление или нещо такова за да видя дали е възможна концепцията по която искам да работя? Интересът ми е сериозен, и искам да работим заедно . Под каква форма може да се кандидатства имам НПО в обществена полза.Ет и скоро ще се регистрирам като ЗП.

 64. Иван Василев

  От общ.Червен бряг съм обл.Плевен,
  По коя мярка мога да кандидатствам и под каква форма , имам НПО и ЕТ скоро ще се регистрирам и като ЗП.

  1. Ивайло

   Здравейте Иван,
   Моля пояснете за какво точно искате да кандидатствате, тъй като нестава ясно!

 65. Иван Василев

  За създаване на инрернет сайт за туризъм.

 66. Ивайло

  Здравейте Иван,
  Може да кандидатствате за исканата от вас дейност!

  За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 67. Снежи

  Здравейте, от кога може да се кандидатства по мярка 311 или 312 за 2014г. и къде могат да се видят населените места по това финансиране. Става дума за стартиране на нов проект, а не разширяване на дейност.
  Благодаря предвеарително!
  Поздрави, Снежи

  1. Ивайло

   Здравейте Снежи,
   Към края на годината се очаква да отвори новата мярка 312. Самите приоритетни общини може да видите тук: http://finansirane.eu/?p=310
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 68. Костадин Ставрев

  Здравейте!
  Аз искам да кандидатствам за евросубсидия с която да закупя земя и да направя овощна градина, не съм регистриран до момента като земеделски производител нямам и земя идеята ми е с тези пари да закупя земя да засея овощни дървета и да закупя бус с който да мога в последствие да превозвам продукцията.

  1. Ивайло

   Здравейте Костадин,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“.
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 69. Мартин Красимиров

  Здравейте!
  искам да попитам дали мога да кандидаствам за gaming студио,което ще рече студио за правене на игри ?

  1. Ивайло

   Здравейте Мартин,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, при положение, че дейността се развива под обхвата на приоритетна община за програмата. Тях може да видите тук: http://finansirane.eu/?p=310

   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 70. евгени христов

  Здравейте, собственик съм на УПИ в село Пиргово, община Иваново област Русе. Имам изготвен проект на къща за гости и искам да кандидатствам за финансиране. Трябва ли да си уговарям час за среща с Вас в удобен за мен офис

  1. Ивайло

   Здравейте Евгени,
   Може да направим среща в нашия офис, като се чуем поне един ден предварително.

 71. bendi4ka

  Искам да попитам на територията на Батак,обл,Пазарджик,при реставриране на къща в къща за гости може ли да се кандидатсва за субсидия

  1. Ивайло

   Здравейте отново,
   Да може да се кандидатства, тъй като община Батака е сред приоритетните за програма.

 72. Галин

  Здравейте,собственик съм на парцел в с.Ичера област Сливен,интересува ме,дали мога да кандидатствам по програма за изграждане на къща за гости?

  1. Ивайло

   Здравейте Галин,
   Исканата от вас дейност за съжаление не може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, тъй като село Ичера попада под обхвата на община Сливен, която не е сред приоритетните за програмата. Очаква се да може да се финансирана през новия програмен период 2014 – 2020 но към този момент не мога да Ви кажа за 100%

 73. Мехмед

  Здравейте,имам парцел на област Пловдив,град Кричим.
  имам идея за изграждане на къща за гости+рибарник.
  възможно ли е да кандидатствам по програма 312.
  Благодаря предварително!

  1. Здравейте Мехмед,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, тъй като община Кричим е сред приоритетните за програмата.
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 74. Мирослав

  Здравейте! Имам идея за изграждане на къща за гости в с.Дебрене община Добрич-селска или с.Новаково община Аксаково.Мога ли да кандидатствам по европейска програма за финансиране?

  1. Здравейте Мирослав,
   Исканата от вас дейност е допустима за финансирана и по двете програми, тъй като и двете общини за приоритетни по програма „Развитие на селските райони“
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 75. Веселина

  Здравейте!
  1.Синът ми е ученик в 12 клас, навършил е 18 години и иска да кандидатства по програма „Млад Фермер“. Все още не е регистриран като ЗП. Може ли да кандидатства по Европейска програма за Финансиране?
  2.Имаме къща с голям двор в с.Кладенци общ. Тервел обл. Добрич -можем ли да кандидатстваме за финансиране по Европейска програма за селски туризъм?

  1. Ивайло

   Здравейте Веселина,
   Исканите от вас дейности могат да бъдат финансирани по програма „Развитие на селските райони“
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас! като може да избере нашия най близък офис до вас!

 76. Кирил

  Здравейте,
  Искам да кандидатствам по европейски проект за закупуване на стопански двор, намиращ се на главен международен път и изграждане на крайпътен комплекс. Има ли такава работеща програма и може ли да се финансира такъв проект?
  Лек ден!

  1. Ивайло

   Здравейте Кирил,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, при положение, че дейността се развива под обхвата на приоритетна община за програмата. Тях може да видите тук: http://finansirane.eu/?p=310
   Имайте предвид, че закупуването на имот е не допустим разход.

 77. Димитър Димитров

  Здравейте! Собственик съм на жилищна сграда в с.Щръклево, обл.Русе, общ.Иваново .Искам да участвам по мерки 311. 312 за преострояване на сграда в къща за гости. Кои са първите стъпки които трябва да се направя т.Благодаря Ви предварително!

  1. Ивайло

   Здравейте Димитър,
   Исканата от вас дейност би могла да се финансирана по програма „Развитие на селските райони“, тъй като община Иваново е сред приоритетните за програмата.
   Тъй като казвате, че е жилищна сграда ще трябва да се промени предназначението!
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 78. elena

  искаме да направим автосервиз.по коя мярка ?какво да правим?

  1. Ивайло

   Здравейте Елена,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, при положение, че дейността се развива под обхвата на приоритетна община за програмата. Тях може да видите тук: http://finansirane.eu/?p=310
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 79. Ангел Трифонов

  Здравейте, искам да се възползвам от програмата за развитие на селските райони за построяване и оборудване на хранителен магазин в с. Цалапица (Пловдивска община) . Разполагам с място от 650кв.м. на което искам да застроя магазин около 250-300кв.м , който да построя, оборудвам и заредя, както и искам да обособя паркинг за около 15-20 автомобила. Мога да обособя и място за детски кът с престройка, която да е като кафене . Питането ми е : дали ще може да се финансира такъв проект и ако е възможно, какво се иска от мен . Как стой въпроса с плащанията по изготвяне на такъв проект, кога се плаща комисионната , след одобрение на проекта или предварително.
  Ще ви бъда благодарен да ми отговорите на имейла, който съм приложил.

  1. Ивайло

   Здравейте Ангел,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, тъй като община Родопи е сред приоритетните за програма.
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

 80. Роси

  Здравейте!Искам да ви попитам дали съществува програма за финансиране за изграждане на конеферма или конна база?

 81. Димитър

  Здравейте !
  Притежавам 10 дка собствени лозя в землището на с.Новаково, обл.Пловдив.Интересувам се от проект за финансиране за изграждане на винарска изба по програма „Развитие на селските райони“ !

  1. Ивайло

   Здравейте Роси,
   Да съществува такава програма, това „Развитие на селските райони“

  2. Ивайло

   Здравейте Димитър,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“.
   Ние от своя страна можем да Ви помогнем, като Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално.
   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

 82. Kalina

  Здравейте имаме транспортна фирма за превоз на пътници , може ли да кандидастваме за разширяване дейността и обновяване на МПС

  1. Ивайло

   Здравейте Калина,
   Исканата от вас дейност би могла да се финансирана по програма „Развитие на селските райони“.
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас, тъй като няма как в един имейл да Ви обясня всичко!

 83. Стоян Димитров

  Здравейте, имам проект по мярка 312, който приключи и се интересувам дали мога пак да участвам по еквивалентата мярка тази година, отново за развитие на къщичките, които създадох ? Проектът беше почти на максимална стойност.
  Поздрави

  1. Ивайло

   Здравейте Стоян,
   Ще може да кандидатствате отново с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“, след като сте приключили успешно.
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 84. sneja

  Здравейте
  имам земя на язовир в в с. Равадиново община Созопол мога ли да кандидатсвам по мярка за развитие на селския туризъм

  1. Здравейте Снежа,

   Исканата от вас дейност би могла да се финансира по програма „Развитие на селските райони“, тъй като община Созопол е сред приоритетните за програмата.

   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 85. nurhan ismail

  imam 50 dekara selskostopanska ploşt iskam da seya orehi dali imam şans da vzema subsiliyi pişa vi ot omurtag

  1. Ивайло

   Здравейте Нурхан,

   Исканата от вас дейност би могла да се финансира по програма „Развитие на селските райони“.

   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 86. kostadin

  trqbva li zemqta da e v regulaciq za da kandidastvam po myarka za stroej na semeen hotel

  1. Ивайло

   Здравейте Костадин,
   Имайки строителство ще трябва имота да е в регулация!

 87. Stoyan

  Здравейте,
  Притежаваме 700кв. м3, вече насадени с лозя за вино. Идеята е да направим винарна до лозята, която ще има и няколко стаи за гости. Възможно ли е да се направи подоно нещо чрез финансиране. Имота се намира в с. Кръстевич община Хисар.

  Благодаря ви.

  1. Ивайло

   Здравейте Стоян,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 4.2. Имайте предвид, че се очаква отваряне на прозорец за набиране на проектни предложения през месец септември, така че трябва да се действа от сега.
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 88. Мина Пунтева

  Здравейте, имам място с готов проект за изграждане на сервиз за ремонт на тежкотоварни камиони и ремонт на хладилни полуремаркета . Мястото се намира в землището на с. Драгор общ. Пазарджик. Въпросът ми е дали ще може да се финансира. благодаря предварително!

  1. Здравейте Мина,
   Тъй като Община Пазарджик не е сред приоритетните за програмата, исканата от вас дейност няма да може да се финансира по програма „Развитие на селските райони“, която е основана за дейността. За да сте допустим кандидат по програма дейността трябва да се развива под обхвата на следните приоритетни общини за област Пазарджик, а те са както следва: Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча

 89. Алекс

  Здравейте Ивайло,
  Разполагам със съществуваща едноетажна постройка в гр Неделино ,обл. Смолян ,която искам да преустроя в къща за гости с два апартамента и кухня с барбекю. В момента работя са архитект да изготвя първоначален проект . Въпроса ми е мога ли да кандидатсвам за европейско финансиране и какви са условията.
  Благодаря предварителнол

  1. Здравейте Алекс,
   Исканата от вас дейност би могла да се финансира по програма „Развитие на селските райони“, тъй като община Неделино е сред приоритетните за програмата.
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 90. Мария

  Здравейте, селата от община Габрово приоритетни области ли са за участие в програма „Развитие на селските райони“?

  1. Здравейте Мария,
   Към момента не са приоритетни, но се очаква да имат възможност да кандидатстват през, така наречените МИГ-ве.

 91. Щилиян

  Здравейте,
  разполагаме с микро предприятие за производство на високоалкохолни напитки и тихи вина.
  Имаме желание да отворим фирмен магазин, както и да развием технологично предприятието, да увеличим капацитета на производство. Разполагаме с малко средства. По какви програми ще ни посъветвате да се насочим?

  1. Ивайло

   Здравейте Щилян,
   Исканата от вас дейност за съжаление не може да бъде финансирана по програма за безвъзмездни средства, тъй като производството на алкохол е не допустим разход по програма. Единствено може да се кандидатства за изграждане и/или реконструкция за Шато за производство на вино.

 92. Ваня Морунова

  Имам много въпроси по програмата за селски туризъм.Как и кога мога да се свържа с вас, да се задам въпросите и разбира се колко ще ми струва една такава консултация?Моля да ми пишете на пощата! С уважение-Ваня

 93. Ивайло

  Здравейте, имам следния въпрос към Вас .
  Притежаваме парцел в с.Бързия,обл.Монтана,общ.Берковица около 2000кв.м. Искаме да построим къща за гости на този парцел с басейн ,тенис корт и игрище за мини футбол , както и заведение за хранене към комплекса. Нямаме средтва с които да стартираме съответното начинание и търсим възможност за адекватно решение на този проблем. Какви са възможностите да бъде финансирана идеята по проект за безвъзмездно финансиране и изработването му . Доколкото ми е известно по мерките към държавен фонд земеделие , за да подпишат договор за безвъзмездно финансиране е необходимо да сме осигурили частта за самоучастие в проекта.

  1. Ивайло

   Здравейте Ивайло,
   Исканата от вас дейност би могла да се финансира по програма „Развитие на селските райони“.
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 94. Даяна

  Здравейте, от няколко дни търся иформация за евро субсидии, за който мога да кандидатствам. Аз съм студентка и искам да започна проект за енергиино независими постройки, използващи енергия от възобновяеми източници. Пазарната целева група ще бъдат предприемачи, който строят нови сгради. Бихте ли могли да ми погнете с избора на програма и изготвянето на документите за нея?

  1. Ивайло

   Здравейте Даяна,
   Моля конкретизирайте за какво точно искате да кандидатствате, тъй като нестава ясно.
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

 95. Даяна

  Здравейте Ивайло,
  Искам да кандидаствам по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Но не ми ясно дали мога да кандидаствам за нея , тъй като все още нямам фирма. Дали ще мога да кандидаствам с новосъздадена фирма и колко ще ми струва изготвянето на проект от вашата фирма?

 96. Ивайло

  Здравейте Даяна,
  Моля да кажете за какво точно дейност искате да кандидатствате, тъй като нестава ясно! Конкурентноспососбност е само за съществуващи предприятия. Има други програми, които са за нови дружества.

 97. Мелани

  Здравейте Ивайло,
  Заинтерсована съм от програмата за развитие на селските райони. Разполагам с къща в Сапарева Баня и бих искала да я превърна в малък семеен хотел. Сградата е на ниво груб строеж възможно ли е да бъде получено финанасиране което да покрие на 100% довършителните работи ?

  1. Ивайло

   Здравейте Мелани,

   Исканата от вас дейност би могла да се финансира по програма „Развитие на селските райони“, тъй като община Сапарева баня е сред приоритетните за програмата. имайте предвид, че самата програма финансира 75% от общата стойност на инвестицията, като има 25% самоучастие от ваша страна.

 98. Серкан

  Здравейте Ивайло,
  Как мога да кандидатсвам по програма за “ развитие на сеслките региони „. Сега от 07.09.2015г. до 12.09.2015г Държавен фонд земеделие отваря прием на проекти по мярка 121 от ПРСР 2007-2013 и колко процента ще бъде финансирането?

  1. Ивайло

   Здравейте Серган,

   Заповядайте при нас незабавно за да може да започне подготовката на проектната документация, тъй като няма време.

 99. Пламен Пенев

  Здравейте искам да попитам град Стралджа община Стралджа влиза ли в Програмата за развитие на селски туризъм

  1. Ивайло

   Здравейте Пламен,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, тъй като община Стралджа е сред приоритетните за програмата.

 100. Пламен Пенев

  Здравейте отново.Благодаря ви за отговора.Сега може ли да ми кажете какво да направя-става въпрос че имам къща която е груб строеж. Искам да я превърна в къща за гости .В някои във вашите офиси ли трябва да дойда и ако е така в кой.Отново ви благодаря предварително.

   1. Ивайло Здравков

    Здравейте Ники,
    Мярка 6.4 се очаква да бъде отворена по план тази година месец ноември, като има възможност да бъде изтеглена към средата на тази година. За повече и по – подробна информация заповядайте при нас, като ни уведомите поне е дин ден предварително.

 101. Ивайло

  Здравейте отново,

  Най – добре е да се направи среща в наш офис за повече и по подробна информация, като ще трябва да ни уведомите поне един ден предварително.

 102. Кирчо Танев

  Здравейте, Живея в гр.Приморско област Бургас.
  Интересува ме има ли възможност за безвъзмездно финансиране на проектиране и изграждане на линия за производство на пелети в моя район. Ако е възможно, то по коя програма и до каква максимална сума може да се финансира подобно начинание. Благодаря перварително

  1. Ивайло

   Здравейте Кирчо,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, Мярка 8.6, тъй като няма как в един имейл да Ви обясня всичко заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

 103. Ивайло Здравков

  Здравейте Искра,

  Посочените от вас общини са допустими за кандидатстване по програма „Развитие на селските райони“ и Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по нея.

  За повече и по подробна информация заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

 104. Здравейте! Искам да започна производство на пелети. Има ли някаква възможност за финансиране по някой проект

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Димитър,
   Исканата от вас дейност, а именно „производство на пелети“, може да бъде финансирано по Мярка 8.6, която се предвижда да бъде отворена през месец октомври тази година. Имайте предвид, че технологичната подготовка на цялостната проектна документация ще отнеме поне няколко месеца. Поради тази причина добре е работата да започне, колкото се може да скоро. Заповядайте при нас в удобно за вас време, като ни уведомите поне един ден предварително.

 105. Здравейте.Имам две фирми ЕООД и ЕТ искам да се регистрирам като превозвач на товари и да закупя автомобили за целта мога ли да ползвам европрограма която да финансира тази дейност.

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Георги,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 6.4. Тъй като няма как в един пост да Ви обясня всичко заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.
   Позаздрави,

 106. Здравейте има неработещ тир паркинг в момента и е на общинско място та въпроса ми е мога ли да ползвам европрограма която да финансира за неговата разработка като моя цел е да го взема от общината поднаем?

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Пламена,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ стига имота да попада под обхвата на допустима община за програма. Тях може да видите тук. Тъй като няма как в един имейл да ви обясня всичко заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

 107. Здравей те. Имам желанито да саздам малка фабрика за рециклиране и оползотворяване на всякакви видове гуми излезли вън от употреба. Желанието ми е да създам работни места. Как и къде да се обърна за кандидатстване на проект.Благодаря ВИ предварително

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Светла,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“. Тъй като няма как в един пост да Ви обясня всичко заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.
   Поздрави,

 108. Здравейте,
  Искам да попитам дали е възможно финансирането на построяване и оборудване на занаятчийска работилница и мострена зала към нея (в гр. Варна) за ръчна изработка на шалове, дрехи и аксесоари от вълна. Стартиращ бизнес, нямам фирма за сега. Благодаря много!

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Мария,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, при положение, че дейността се развива под обхвата на допустима община област Варна, а те са както следва: Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла – Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово. Самата община Варна (гр. Варна) не са допустими за финансиране за исканата от вас дейност.

 109. Здравейте,многолие трудно да се построи къща за гости севрофинансиране. за целта разполагам с терен в центъра на село.Вълкосел общ.сатовча с дукоменти нутариялно,скици архитектурен план гаражи под кота о бар ресторант на партера и 10 стаи с синитарни възли. Ирегистрирана фирма действаща магазин железария и бой на името на Женами

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Рахман,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, тъй като община Сатовча е сред приоритетните за програмата. Тъй като няма как в един пост да Ви обясня всичко заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

 110. Здравейте,
  По коя програма мога да кандидатствам за изграждане на къща за гости в град Дупница или за развитие на малък бизнес в областта на услугите и по специално за изграждане на работилница за електро услуги.

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Агнеса,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 6.4, при положение, че дейностите се развиват под обхвата на допустима община за програмата. Тъй като няма как в един пост да Ви обясня всичко заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

 111. Здравейте от Бургас съм и се интерсувам се да ли може да се финансира инвестиции за риболовен туризъм или по точно да разбера какво се покрива по тази директива(закупуване на лодка или …).Притежавам работещо ЕООД ако това е от значение.Ако може да ми кажете и къде мога да прочета също ще е от полза.Благодаря предварително 🙂

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Димитър,
   Моля да кажете за какво точно искате да кандидатствате и каква ви е дейността за да може да определим по коя програма може да кандидатствате.

 112. marina

  Здравейте! Собственици сме на унивурсален магазин и прележащ към него подземен паркинг в центъра на голям град. Необходимо е да извършим укрепителни дейности на паркинга. Можем ли да кандидатстваме за европейско финанасиране?

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Марина,
   Исканата от вас дейност би могла да се финансира по програма за безвъзмездна помощ, стига обекта да се намира под обхвата на допустима община. Тъй като няма как в един пост да Ви обясня всичко заповядайте при нас в удобно за вас време, като ни уведомите поне един ден предварително.

 113. Даниел

  Здравейте , Имам възможност да кандидатствам за финансиране по мярка 6.1 след няколко консултации установих , че със това което притежам и определени намерения печеля почти максимален брой точки, от който зависи дали ще бъда удобрен , но не мога да намеря консултантска фирма на която да се доверя за проекта нито такава която да ми дава конкретна информация. Сайта ви изглежда обнадеждващ , но бих искал да знам дали се заемате с проекти от малък мащаб като този и как точно се сформира заплащането ми към вас дали е предварително с цялата сума или процент от спеяеленият проект .Благодаря !

 114. Здравейте, мога ли кандидатствам за финансиране, като идеята ми е свързана с Халотерапия или така наречената солна терапия- изграждане на солна стая за града в който живея Перник!?Имам помещение в което възнамерявам да изградя въпросните солни стаи?

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Цветелина,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, при положение, че дейностите се реализират под обхвата на допустима община за област Перник, а те са както следва: Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън

   Тъй като няма как в един имейл да Ви обясня всичко заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

   Поздрави,

 115. Здравейте,

  Имам фирма за международен и вътрешен транспорт.
  Интересуваме имали програма за финансиране и обновяване на товарните автомобили, както и изграждане на паркинг и сервизна база.
  Седалището на фирмата е в град Петрич.

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Виктория,
   Исканата от вас дейност би могла да се финансирана по програма за безвъзмездна помощ, ни тъй като няма как в един имейл да Ви обясня всичко заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

 116. Петрана

  здравейте моят въпрос е дали ще мога да отворя ресторант с европроект имам обект които не се ползва само едно почистване и ще стане но ще трябват ли много пари за този проект защото аз съм безработна понеже бях в болница с детето и ме уволниха ще помоля за вашата помошт тук няма заведение или ресторант в селото ни има само магазини

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Петрана,
   Исканата от вас дейност би могла да се финансирана по програма за безвъзмездна помощ. При всичко случай ще имате разходи по предварителната подготовка.

 117. Антония

  Здравейте,
  Има ли европроект за изграждане на солна стая /пещера, нещо иновативно за развитието на малък град с добра локация. Благодаря!

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Антония,
   Исканата от вас дейност би могла да се финансирана по програма за безвъзмездна помощ. Тъй като няма как в един пост да Ви обясня всичко заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.
   Поздрави,

 118. Здравеите интересувам се дали мога да кандидатствам за гумарна в селски раион имам лична земя но нямам нужните средства за изграждането и копуването на работна техника

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Атанас,
   Исканата от вас дейност към момента не може да бъде финансирана, тъй като премина приема по Мярка 6.4 от Програма „Развитие на селските райони“, по която можеше да се финансирана тази дейност. Моля седете нашият сайт за да може при отворена програма за исканата от вас дейност да кандидатствате.

 119. Здравейте,бих искала да отворя солна стая и се интересувам каква е процедурата?Благодаря

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Мариана,
   Към момента няма подходяща програма за исканата от вас дейност. Моля следете нашият сайт за възможности. На 7 декември приключи приема по програма „Развитие на селските райони“. Мярка 6.4.1 където имаше възможност да бъде финансирана исканата от вас дейност.

 120. Здравейте,има ли програма по която мога да кандидатствам за закупуване на място и строеж на цех за металообработващи услуги? Става въпрос за започване на нова дейност а не за разширяване на стара такава.

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Георги,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана при положение, че бъде пусната такава процедура по съответна мярка(програма). Също тъка се очаква през новият програмен период 2021-2027 да има възможност за финансиране.

 121. Николай Христов

  здравейте интересуват ме новите програми през 2021 . Дали към тях има програма за закопуване на земя и изграждането на сонда и цех за ботилиране на изворна или минерална вода . Благодаря предварително и моля пишете на имейла 🙂

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Николай,
   Описаните от вас дейности биха могли да се финансират през програмен период 2021-2027 година. Тъй като в момента се подготвя ще мога да ви отговоря след месец март тази година.

   1. Николай Христов

    Здравейте Ивайло,
    Благодаря за вашият отговор, ще се радвам да се видим и да поговорим по темата .

 122. Тенева

  Здравейте!Искам да ви попитам дали съществува програма за финансиране за изграждане на Детски център,детска ясла?
  Село Кирилово,община Стара Загора .

Вашият коментар