Category Archives: Анализи

Как ще изглежда новият програмен период 2021-2027 за ОСП (Обща селско стопанска политика)

Как ще изглежда новия програмен период 2021-2027 за ОСП (Обща селско стопанска политика) Кои са очакваните нови моменти за България след 2020 година Може би едно най – важните неща е очакваният бюджет за България по ОСП 2021-2027. Към момента очакваният за България бюджет е 2.4 милярда евро. Това е информация от Европейска комисия, като…
Прочети повече

Колко евросредства сме усвоили към 31.12.2018г. през програмен период 2014 – 2020 година

Един от големите изоставащи е програма „Развитие на селските райони“. Искрено се надяваме до края на изпълнението на програмата, което по някой процедури е N+3, тоест отчитането на проектите може да стане до 2023 година. Много добре също се справя и оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност“, както  виждате от таблицата и тя също върви много добре, като договорени средства.
Прочети повече

Нов програмен период за европейско финансиране 2021-2027 – Какво предстои ?

В този материал ще разгледаме, както и ще ви информираме какво ще предстои през новия програмен период 2021 – 2027 година. Очаквайте скоро! Новите програми, както и техният обхват (какви дейности ще се финансират, колко % ще бъде субсидията, както и всичко което ще бъде необходимо за подготовката на един проект) За повече и по-подробна…
Прочети повече

Еврофинансиране през 2019 какво да очакваме по програмите през тази година Част 1

Ще започнем с програма „Развитие на селските райони“ Подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ За какво може да се кандидатства: Подпомагане на организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското стопанство и горското стопанство Общ бюджет на процедурата: До левовата равностойност на 8 000 000 евро Кой може да кандидатства:…
Прочети повече

Кратък анализ, който обхваща конкретни точки от ПРСР, които трябва да бъдат подобрени

Забавена подготовка на пакета от документи за стартирането на съответна мярка от ПРСР Преди отварянето на конкретна мярка от програма „РСР“ ,управляващия орган в лицето на МЗХГ трябва да изпрати до членовете на ТРГ (тематична работна група) работен вариант с условията за кандидатстване и критерии, които дават допълнителен брой точки на бенефициентите, както и бюджетно…
Прочети повече

Какво предстои по Мярка 6.4 преди нейното отваряне! Кратък анализ на г-н Ивайло Здравков управител на „ЕНПРОМ“ и председател на „БАБЕП“

Предстои старт на дългоочакваната мярка 6.4, която ще отвори с четири основи направления: туризъм, услуги, производство и занаяти
Прочети повече

Предстои старт на подмярка 6.4 за „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

В рамките на следващите няколко месеца (най-късно септември) престои началото на приема на проекти от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, подмярка 6.4 за „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Основната цел на процедурата е насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване…
Прочети повече

Европрограми, по които ще се насърчава създаването и развитието на бизнес през 2018 г.

През 2018 г. се планира да отворят няколко различни процедури, които ще предоставят финансиране както на желаещи да започнат собствен бизнес, така и на вече действащи предприятия, които искат да продължат да развиват производствената си дейност. Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 През месец април т.г. се очаква да отворят приемите по две…
Прочети повече

Процедура “Насърчаване на предприемачеството” – мога ли да кандидатствам, за какво и как?

Дългоочакваната процедура „Насърчаване на предприемачеството“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, по която стартиращи предприемачи ще могат да кандидатстват за финансиране на дейностите си, предстои да отвори съвсем скоро. На пръв поглед лесна, процедурата всъщност съдържа множество специфични изисквания, които могат бързо да объркат желаещите да кандидатстват. Кой точно може да подаде проект, кога трябва…
Прочети повече

Програмата за подкрепа на предприемачеството отваря скоро

Приемът по една от дългоочакваните процедури по програма "Иновации и конкурентоспособност" - "Насърчаване на предприемачеството", предстои да отвори съвсем скоро, до края на настоящата 2017 година.  Тъй като процедурата ще бъде от голяма полза за много стартиращи предприятия, в настоящия материал решихме да ви запознаем с основните моменти по нея, в т.ч. кой може да…
Прочети повече