Category Archives: Анализи

Акценти по мерки 8.3 и 8.6 от ПРСР

През последното тримесечие на настоящата 2017 година предстои да отворят приемите по една от дългоочакваните мерки от настоящия програмен период, а именно – мярка 8 за инвестиции в горските територии. Наредбите по двете най-важни подмерки, подмярка 8.3 за инвестиции за предотвратяване на щети по горите и подмярка 8.6 за преработка и търговия на горски продукти, са все още в процес на изготвяне, като на тематична работна група през юли представители на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и неправителствения сектор дискутираха основните им параметри. Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми (БАБЕП) също взе участие в дискусията, като в настоящия материал ще обобщим най-важните моменти, обсъдени по време на работната група.
Прочети повече

Мярка 9 за групи на производителите предстои през ноември

През месец ноември тази година предстои да отвори мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 /ПРСР/. Както се посочва в нейното описание, мярката е насочена към „подобряване и стабилно функциониране на веригата на предлаганите храни“. Какво точно означава това? Една от основните цели…
Прочети повече

Програмен период 2007-2013 с над 95% изпълнение по европрограмите

На 31 май се проведе редовно заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове /КЕВКЕФ/, по време на което беше представен доклад с информация за напредъка на България в усвояването на средства по оперативните програми към фондовете на ЕС. Докладът прави равносметка на постигнатото през програмен период 2007 – 2013 и разглежда…
Прочети повече

Що е то иновация и как да получим еврофинансиране за идеята си?

Има една дума, която през последните години доби толкова голяма популярност в медийното пространство, че почти не минава ден, в който да не я срещнем поне веднъж в статии, репортажи, новинарски емисии или интервюта. При изписването й в Гугъл излизат почти 2 230 000 резултата (за справка – дума като „екология“ генерира около 1.5 млн. резултата).  Ако…
Прочети повече

Какво предстои по мярка 8.3 за предотвратяване на щети по горите?

  Мярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ се очаква да отвори през октомври тази година. Предвид наближаващия прием, от ЕНПРОМ изготвихме кратък анализ, в който да ви запознаем с основните параметри по мярката. Кой може да кандидатства по мярка 8.3? По мярката допустимите кандидати са ЕТ,…
Прочети повече

Европейските фондове в Германия, Франция и Холандия

България вече навлезе в четвъртата година от процеса на усвояването на средства по европрограмите, част от Програмен период 2014 – 2020. Предвид този факт, от консултантска компания ЕНПРОМ решихме да изготвим кратък анализ, в който да поставим представянето на България в перспектива като го сравним със ситуацията в три други държави-членки на Европейския съюз. Избрахме…
Прочети повече

Българското председателството на ЕС – какво означава това за страната ни?

От три месеца вече на фасадата на Националния дворец на културата в София се извисяват огромни транспаранти с надпис „НДК Промяната – 365 дни до началото“. На снимката под надписа – имитация на отгърната страница и подаваща се отдолу чисто нова зала в синята гама. Случайният минувач, незапознат с това, което предстои след 365 дни,…
Прочети повече

Дървопреработка/производство на пелети – кандидатствай по мярка 8.6!

През окомври тази година се очаква да отвори подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“, част от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020 г. В тази връзка от ЕНПРОМ решихме да подготвим кратък материал, в който да ви запознаем по-подробно с възможностите по подмярката,…
Прочети повече

По кои мерки през 2017 ще можем да кандидатстваме за еврофинансиране?

 Възможностите за финансиране на различни инвестиции по европейски програми продължават и през 2017 година. Тъй като от екипа на ЕНПРОМ знаем колко лесно e интересуващите се да се изгубят сред информационния хаос от програми, мерки, подмерки и процедури, решихме да изготвим кратко резюме на предстоящите през новата година най-важни мерки за финансиране. Програма за развитие…
Прочети повече

Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020 г. – какво да очакваме?

От създаването й през 1962, Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз не е преставала да се променя, за да бъде способна да отговаря на всички предизвикателства, които се изправят пред европейското земеделие. За последно ОСП претърпя голяма промяна през 2013 година, когато като основна цел беше посочено устойчивото и екосъобразно развитие на сектора. Като…
Прочети повече