I. Всяка една електронна система има своите проблеми и не е застрахована от безпроблемна работа, в това число и системата ИСУН. Проблемът, който трябва да бъде решен и гарантиран от ЦКЗ, е че при „падане“ на системата за часове или дни, времето за което е било невъзможно да се работи в нея ще бъде удължено за този период. Това което се случи по време на отворен прием по мярка 6.4.1 от програма „Развитие на селските райони“ е два дни преди крайния срок за набиране на проектни предложения системата ИСУН „падна“ за дни. Редно беше приема да бъде удължен, но такова нещо не се случи, като ЦКЗ отказа да удължи приема, тъй като това се било случило два дни преди крайния срок. Това е недопустимо и създаде сериозно напрежение сред бенефициентите, както и невъзможност да бъдат подадени голям брой проекти.

 

II. Без контролно оценяване на проекти – към момента се забелязва сериозен произвол на експерти, които имат свои тълкувания на вече утвърдени условия за кандидатстване. Според правилата се сформира комисия, която да се саморегулира без намесата на ръководството на ДФЗ, което доведе до безпрецедентни скучай, като допълнителни въпроси, които се отправят към бенефициентите. Изискват се обяснения и документи, които не съществуват и не могат да бъдат издадени. Това не би станало ако се съгласуваха и с други хора, които са ръководители и имат значителен опит в оценката на проектните предложения.

 

III. Значително забавяне при оценката на проектните предложения, както и подписване на договори на вече разгледани и одобрени проекти. Тоест ако до сега разгледаните проекти и тези, на които е приключила оценката са готови за подписване на договор можеха да се пускат и бенефициентите да си ги подписват, то сега това е не възможно. В момента за да се стигне до договор, всички проекти трябва да бъдат разгледани и всички на куп да подписват договори, което от своя страна бави вече обработените проекти.

 

IV. Подаването на проектни предложения чрез ИСУН облекчава, кандидатите, но в същото време се забавя целия процес по разглеждане и оценка на проектите. Това е слабото място което трябва да се подобри. Тъй като проектите по програма „Развитие на селските райони“ не са като проектите по другите програми, а са със значителен обем от документи можи би се налага по-различен начин и подход на работа в системата ИСУН.

 

Това са няколко неща, които ние виждаме като проблем и ползи, след като подаването на проектни предложения премина чрез ИСУН 2020. Може би има и други, но за сега това са основните проблеми, които ние виждаме… 

www.enprombg.com

www.babep.org 

This Post Has 2 Comments

 1. Тюркян

  Здравейте, през 2021г. Планувам да построя помещение в което да пека хляб и да произвеждам салати за разнос. В едно село близо до град. Търся финансиране. Нямам никаква три годишна история. Имам ли шансове?

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Тюркан,
   Няма пречка исканата от вас дейност да бъде финансирана по програма за безвъзмездна помощ. Тъй като все още не може да се каже как ще изглежда новата програмна рамка 2021 – 2027 немога да дам повече подробности. Моля да следите нашия сайт за повече и актуална информация.

Вашият коментар