Уважаеми приятели, клиенти и всички хора, които ги интересува каква е ситуацията с европейските програми в условия на обявена пандемия във връзка с covid-19.

Както всички знаете, в момента България ще задели немалък паричен ресурс за борба с covid-19, като от няколко седмици се говори, че тези пари ще дойдат от европейските програми, които действат на територията на страната.

Скъпи Приятели,

Ние като организация, която се занимава, както с разработка и управление на проекти по европейските програми, така и като председател на „Българска Асоциация на Бенефициентите по Европейски Програми“ (БАБЕП), имаме пряко отношение по тази толкова важна тема, която засяга хиляди – милиони хора.

Ще се опитам да внеса малко разяснение какво се случва на практика в момента – Много хора ме питат дали са спрени евро програмите тъй като парите за борба с covid-19 щели да дойдат от там, …“така били казали по телевизията“….

Отговора на това масово запитване, което е едно и също е следният: Тъй като поддържаме постоянна комуникация с голяма част от управляващите органи на програмите около всичко случващо се в момента ситуацията е следната:

  •             Всяка една програма има мерки или процедури, които не са толкова атрактивни и за които няма кандидати, а те задържат определени бюджети. Една част от парите за борба с covid-19 може би ще дойдат от там, казвам може би, защото може и въобще да не се стигне да взимането на тези пари.
  •             Важен момент е, че към момента няма да се пипат пари, които са предвидени за инвестиционните програми по техните мерки или процедури, които касаят бизнеса. Това са например програми, като „Развитие на селските райони“, Конкурентоспособност“, „Аквакултури“ и т.н. Тоест ако се използват пари от тези програми, те ще бъдат от мерки или процедури, за които до сега не са отваряни приеми по една или друга причини, или такива за които няма никакъв интерес от кандидатите.

За момента няма индикация за спиране на конкретни програми или пренасочване на средства за борба с covid-19. Още повече, предвид ситуацията и забавянето на икономиката, както при нас така и в цяла западна Европа и много други държави и континенти тези пари ще бъдат добра инжекция за целия производствен, преработвателен и други сектори изключително важни за икономиката на държавата.

В момента всички работим на пълни обороти, тъй като всички процедури си вървят, предвид сложната ситуация. Имайте предвид, че скоро започва работата и по новия програмен период 2021 – 2027

Всички ние се надяваме това да приключи максимално бързо, за да може всичко да си дойде отново по местата без това напрежение, което го има в момента.

С пожелание да бъдете здрави и да се пазете!

Вашият коментар