Приятели,

Нещо много важно! Успях ме! Предварителното изпълнение на ПМС 160 по Мярка 4.1 и Мярка 4.2 е вече факт. С огромна благодарност към Министър Иван Иванов, Иван Иванов – Директор ЦКЗ към Министерски съвет, ДФЗ. След като беше поставен проблема от нас на Министър Иванов веднага се създаде организация за да бъде решен този проблем. Защо проблем ли! Предвид ситуацията в момента с постоянно нарастващи цени на всичко бенефициентите по Мярка 4.1 и Мярка 4.2, които са заявили интензитет на субсидията над 50% са длъжни да проведат процедура по ПМС 160 (публична покана) след като проекта бъде одобрен и бъде подписан договор с ДФЗ.

Това означава, че те немогат да запознат изпълнение на своите проекти или ако започнат и направят плащания тези разходи няма да им бъдат признати, което е огромен проблем и застрашава изпълнението на проектите след тяхното одобрение.

Вече е факт предварителното провеждане на процедурата по ПМС 160 след като бъдат изменени условията за кандидатстване, тъй като там небеше дадена тази възможност.

За повече информация може да свържете с нас. www.enprombg.com

Българкса Асоциация на Бенифициентите по Европейски Програми

Вашият коментар