Много важна информация, която искам да споделя с вас е това, че работим усилено с Министерство на земеделието и Централно Координационно Звено, към Министерски съвет за промяна на процедурата по Мярка 4.1 и Мярка 4.2 за да може хората да си проведат предварително процедурите по ПМС 160 за да започнат изпълнението на проектите, тъй като сложната гео – политическа ситуация налага това. Също така това е дин от подходите, който ще позволи успешното изпълнение на проектите, тъй като се очаква много от тях да не се реализират поради свръх инфлация и още проблеми.

За повече информация може да се свържете с нас www.enprombg.com

Вашият коментар