Попълнете нашата анкетна карта и ние ще определим за Вас най-подходящата програма, по която бихте могли да кандидатствате за европейско финансиране:

Вие сте:

Ако сте избрали „Друго“, моля пояснете:

Дейност:

Сектор:

Ако сте избрали „Друго“, моля пояснете:

Населено място:

Вид на инвестицията:
Закупуване на машиниЗакупуване на превозни средстваЗакупуване на специализирана техникаСтроително-монтажни дейностиПровеждане на обученияДруго

Моля опишете планираните от Вас инвестиции:

Вашият имейл (задължително)