Попълнете нашата анкетна карта и ние ще определим за Вас най-подходящата програма, по която бихте могли да кандидатствате за европейско финансиране:

  Вие сте:

  Ако сте избрали „Друго“, моля пояснете:

  Дейност:

  Сектор:

  Ако сте избрали „Друго“, моля пояснете:

  Населено място:

  Вид на инвестицията:
  Закупуване на машиниЗакупуване на превозни средстваЗакупуване на специализирана техникаСтроително-монтажни дейностиПровеждане на обученияДруго

  Моля опишете планираните от Вас инвестиции:

  Вашият имейл (задължително)