Съществуващи МСП - семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите

Примерни допустими дейности: Придобиване на машини, съоръжения, оборудване и софтуер, свързани с подобряване на производствените процеси

Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)

Бюджет: 117,5 млн. лв

Максимален % на финансиране: 50%

Размер на безвъзмездната помощ: 50 000 лв. – 150 000 лв.

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!