рибарство

Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2020 е създадена, за да стимулира инвестициите в рибарство и аквакултури.

По програмата за рибарство и аквакултури може да бъде получено финансиране за преработване на продуктите от риболов и аквакултури, подобряване на инфраструктурата на рибарски пристанища и кейове, инвестиции за риболовен туризъм и други.

Мярка 1.1

Диверсификация и нови форми на доход

инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти, екологични услуги, свързани с рибарството и образователни дейности в областта на рибарството

Научете повече

Мярка 1.7

Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов

Инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба

Научете повече

Мярка 1.8

Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки

повишаване качеството на продуктите, енергийна ефективност, подобряване на инфраструктурата, опазване на околната среда, подобряване условията на труд

Научете повече

Мярка 2.2

Продуктивни инвестиции в аквакултура

продуктивни инвестиции в аквакултурата, диверсификация и повишаване качеството на продукцията, модернизация на стопанствата, насърчаване на затворени системи

Научете повече

Мярка 5.4

Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

Подобряване на безопасността, хигиената, здравето и условията на труд, преработване на странични продукти, създаване на нови или подобрени продукти/процеси

Научете повече

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!