мярка 1.1

По мярка 1.1 може да се кандидатства за инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти и др.

Приемът по мярка 1.1 се очаква да стартира през третото тримесечие на 2016 г.

Кандидатите по мярка 1.1 могат да бъдат:

  • Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор рибарство

Допустими дейности по мярка 1.1 са:

  • инвестиции на борда на корабите
  • риболовен туризъм
  • ресторанти
  • екологични услуги, свързани с рибарството и образователни дейности в областта на рибарството

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:

  • 1 500 000 лв.

- Максимален процент на финансиране: 50 % - 80 %

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!