След отваряне на три от мерките на ПРСР – анализ на подсказаните от практиката трудности. Предложения за промени, които ще облекчат кандидатите. Отварянето на  Мярка 6.4 през следващата година – ще загубят ли кандидатите за селски туризъм и микропредприятия? Анализ на председателя на Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми Ивайло Здравков.

Вашият коментар