Заместник Министър-Председател Томислав Дончев на заседание на „Комисия по Европейските Въпроси и Контрол на Европейските Фондове“  (КЕВКЕФ) начерта финансовата рамка за предстоящия програмен период 2021-2027

Финансовите параметри, както и начина на прилагане на европейското финансиране за новият програмен период 2021-2027, беше начертано от Заместник Министър-Председател Томислав Дончев и то е както следва:

Т.Д.:  Като общ обем цялата финансова рамка, целият бюджет е 1,11 от GNI (брутния национален доход), като абсолютна стойност е 1 трилион 134 милиарда. Има различни методи, по които може да изчисляваме тази малко под 1/3 част, която е Кохезионният пакет, защото примерно за периода 2014 – 2020 г . той е в размер на 379 милиарда, за новия период ще бъде 330 милиарда.

Разбира се, единият начин е да го изчислим като абсолютна стойност и тогава ще видим, че разликата между двете числа е близо 13% – 12,8% надолу. Разбира се, по-коректно е да направим изчисление, базирано на факта, че страните членки ще са 27, ако Брекзит бъде доведен докрай, а не 28, и тогава намалението ще е с 10%.

По отношение на България ситуацията е различна. Предложението на Комисията предполага България да получи с 8% повече средства. Това означава над 10 милиарда евро по текущи цени с индикативно разпределение по фондове: 2 млрд. 588 млн. евро за ЕСФ (Европейския социален фонд), 5 млрд. 643 млн. евро за ЕФРР (Европейски фонд за регионално развитие) и близо 1,2 млрд. евро за Кохезионния фонд. Като се има предвид нещо, което ще маркирам след малко, че едно от ключовите, спорни предложения е за доста по-сериозен темп на съфинансиране от 30%, това грубо означава финансова рамка в размер на 14,4 млрд. евро, която, обръщам внимание, е значително, с над 10 млрд. по-голяма от тази, която ползваме в момента.

Значима промяна няма да има и когато говорим за Общата селскостопанска политика. Само няколко числа: за периода 2021 – 2027 г. средствата по първи стълб 1 „Директни плащания“ за България се планира да бъдат 5 млрд. 603 млн. евро по текущи цени, при 5 млрд. 338 млн. през този програмен период, тоест увеличение с 265 млн. евро.
По втори стълб има намаление. Предлаганият бюджет грубо е 2 млрд. при 2 млрд. 3 млн. през този програмен период. Ако сметнете всичко с по-високата ставка на съфинансиране, всички бенефициенти, всички ползватели на средства реално ще имат достъп до същия обем пари, само че разликата се компенсира от националното съфинансиране.

Правилото М+3 става М+2

Правилото М+3 става М+2, тоест парите трябва да се харчат по-бързо. Ако трябва да бъда честен, това не е особен проблем. За нас, като страна, това не е особен проблем. Вече споменах, че това беше много силно, твърдо искане, особено от страна на нетните донори – увеличаване размера на съфинансирането. Просто казано, от 15 на 30%, с политическия аргумент: „Ако всички тези политики са Ви важни, бъдете така добри да ги съфинансирате повече от бюджетите си“.

Какво още интересно каза Тонислав Дончев

Първо, особено с оглед на увеличеното национално съфинансиране, европейските пари ще продължат да бъдат основният инструмент за развитие на страната. Ние трябва и като идентифициране на политики и проекти да се опитаме да бъдем максимално добри и максимално близо до нуждите. Нуждите се сменят, те са динамични. Не искам да кажа, че след 2021 г. няма да имаме нужда от базисната инфраструктура. Ще имаме! И пътища, и железница, и малка градска инфраструктура ще продължим да финансираме с европейски пари.

Как ще се финансират проекти проектите през 2021-2027

Първо, ентусиазмът към финансовите инструменти е леко охладнял. В началото на програмния период имаше неистов ентусиазъм как едва ли не всичко ще премине на финансови инструменти. Аз не очаквам кой знае какви драстични различия. Примерно обемът пари, които се дават за финансови инструменти, към момента е примерно 10% от финансовата рамка. Имаше прогнози, че едва ли не 2021 – 2027 г. ще бъде 50%. Няма такова нещо. Не очаквам някакви резки движения тук.

Финансирането на проектите през новия програмен период 2021-2027 ще се случва както в досегашния, това е извода който може да направим на база казаното от г-н Томислав Дончев

БАБЕП и „ЕНПРОМ“ ЕООД

This Post Has 2 Comments

 1. Ина Методиева

  Отвориха ли програмата за селските райони

  1. Ивайло Здравков

   Здравейте Ина,

   В момента върви прием по мярка 4.1 и се очаква да отвори прием по мярка 4.2 от ПРСР, като може да се каже, че това от новия програмен период, тъй като парите там са от така наречия „Възстановителен фонд“ за справяне с последиците от ковид-19 и пари от новия програмен период. И те трябва да приключат до 2023.
   За какво точни искате да кандидатствате за да мога да ви обясня по подробно?

Вашият коментар