Новото име на познатата мярка 123 през програмен период 2014-2020 e мярка 4.2 или „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“.

Eдна от най – големите частни мерки от Програма развитие на селските райони, която позволява финансиране както на вече съществуващи предприятия, които преработват земеделска продукция, така и на такива, които тепърва ще бъдат създадени.

Приемът по мярка 4.2 се очаква да стартира през месец февруари 2018 г.

По мярка 4.2 могат да кандидатстват групи и организации на производители на земеделски продукти. Прочетете повече за процеса на създаването им

Ако си:

– Земеделски производител
– Преработвател на земеделска продукция, в т. ч. плодове/ зеленчуци/ месо/ млечни продукти и още
– Не си земеделски производител или преработвател, но искаш да започнеш да преработваш

Можеш да получиш пари за:

– Ново строителство
– Ремонт/ реконструкция на сгради
– Закупуване на машини/ оборудване
– Закупуване на автомобили и още!

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Земеделски производители
 • Групи/Организации на производители
 • Юридически лица
 • Физически лица

Мярка 4.2 ще бъде насочена към: 

мярка 4.2 производствоИнвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива, свързани с къси вериги на доставка (Например директно от производителя към крайния клиент);

мярка 4.2 изгражданеИнвестиции, свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга (В това число производствени помещения, халета, цехове и др.);

мярка 4.2 машиниИнвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;

мярка 4.2 съхранениеИнвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията;

мярка 4.2 транспортИнвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;

мярка 4.2 качествоИнвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;

мярка 4.2 ВЕИИнвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

мярка 4.2 стандартиИнвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.

По мярка 4.2 ще бъде даван приоритет на проекти за:

- Проекти представени от млади земеделски производители;

- Проекти за инвестиции в сектор „Плодове и зеленчуци”;

- Проекти за инвестиции в сектор „Животновъдство”;

- Проекти за инвестиции за производство и преработка на „Етерично - маслени и медицински култури”;

- Проекти за инвестиции за производство и преработка на „Технически култури”;

- Проекти за производство и преработка на биологични суровини и продукти, включително проекти с инвестиции изцяло свързани с изпълнение на агроекологични ангажименти в стопанството;

- Проекти за постигане изискванията на стандартите на Общността и свързани с опазване на околната среда;

- Проекти изпълнявани в области с по – ниско ниво на получената подкрепа и/или в райони с природни и други специфични ограничения;

- Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата;

- Проекти с инвестиции в иновации в стопанствата;

- Кандидати с интегрирани проекти и/или проекти за колективни инвестиции;

- Проекти чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост;

- Проекти, които се изпълняват на територията на селски район

В зависимост от вида на кандидатите, размерът на помощта се определя на следните категории:

За индивидуален бенефициент:

 • 50% от размера на разходите, допустими за подпомагане
 • Възможност за увеличаване на субсидията до 60%
 • Макс. размер на разходите за периода 2 млн. евро

За земеделски производители с МАЛКИ СТОПАНСТВА

 • 60% от размера на разходите, допустими за подпомагане
 • За индивидуални кандидати   до 35 000 евро на проект
 • За колективни инвестиции до 100 хил. евро на проект

За колективни инвестиции:

 • 50% от размера на разходите, допустими за подпомагане
 • Възможност за увеличаване на субсидията до 60%
 • Макс. размер на разходите за периода за групи (10 - 20 ЗП) 4 млн. евро
 • Макс. размер на разходите за периода за групи (>20 ЗП) 5 млн. евро

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ !

  Попълни нашата анкета и ще се свържем с теб, за да ти дадем цялата нужна информация за възможностите по мярката. Можеш да избереш повече от 1 отговор:  This Post Has 18 Comments

  1. Искам да попитам кога ще се подписват договорите по мярка 4.1? Моят проект е с 39 точки и до колкото разбраш чертата е вече на 39 точки. Поличих десетдневка от преди доста време отговорил съм на всичко сега чакам. Моля да дадете малко информация какво се случва.

   1. Забравих да попитам дали ще има нянанкви промени за новия прием по мярка 4.1 защото бях гледал по агро тв едно предаване с г-н Здравков в което каза че се очакват някакви промени и то във връзка с размера на субсидията че ще бъде намален. Моля и по този въпрос да направите малко разяснение

    1. Ивайло Здравков

     Здравейте Сашо,
     Тъй като са раздадени проекти с 39 точки отново ДФЗ е малко претоварено и се получава леко забавяне. До края на месеца трябва да имат готовност да са обработени всички проекти и да влизат на ЕКОП за да бъдат одобрени. Следим нещата и ще обявим информация как се развиват и кога ще бъдат насрочени ЕКОПИ-те.

   2. Ивайло Здравков

    Здравейте отново,

    Да ще има промени и те бяха одобрени на 11.03 в „Комитета по наблюдение“! една от основните промени е намаляването на интензитета на субсидията от 1 500 000 евро е намалена на 1 000 000 евро, като максималния % на субсидията ще може да достигне до максимум 60%, а не както беше до сега 70%.
    Има няколко важни промени в новите критерии и тях ще ги опиша подробно тук: http://enprombg.com/%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-4-1-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF/

    Моля седете за повече и по подробна информация!

  2. Petko Todorov

   Здравейте г-н Здравков,
   Имате ли представа, кога реално ще отвори мярка 4.2 през 2017, тъй като нестава много ясно от индикативния график, а и не се знае до колко е реален. Моля за повече информация ако имате такава. Също така ме интересува дали вашата фирма ще се ангажира да ми направи бизнес плана, както и да ме консултира изцяло.

   1. Ивайло Здравков

    Здравейте Петко,
    Мярка 4.2 най – вероятно ще отговори към средата на 2017 година. Беше предвидена в началото, но ще има забавяне, което може да се окаже в полза на бенефициентите. Имайте предвид, че подготовката на един проект по мярка 4.2 отнема поне 6 месеца без да се „изнасилват нещата. Фирма ЕНПРОМ е специализирани в подготовката и управление на проекти по европейски донорски програми, та в този смисъл ние можем да Ви окажем съдействие при цялостната подготовка на проектната документация.

  3. Mandabg

   Г-Н Здравков,
   Дали ще може да ми кажете, какви са новите промени по Мярка 4.2 за предстоящият прием през 2017. Аз искам да преработвам мляко и да правя качествен кашкавал и сирена. Тази дейност дали ще ми даде повече точки. Също тъка искам да попитам дали ще трябва да правя енергиен доклад за повече точки.

   1. Ивайло Здравков

    Здравейте,
    Съвсем скоро ще направим обзор на мярка 4.2 и какви ще се новите промени, както и дейностите и допълните изисквания, които трябва да се покрият за допълнителен брой точки, които са важни за успеха на един проект. Млеко-преработката е един от секторите, които се водят за чувствителен и това ще Ви помогни при успеха на вашият проект.
    За повече и по подробна информация заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

  4. Здравейте Здравков,
   Чета из интернет, че се очакват някакви промени по Мярка 4.2. Асоциацията на зърно производителите искат пак техният сектор да взима точки. И да се дават предимство на предприятия с 5 човека назначени или експортно ориентирани с определен % износ на продукцията.
   Моля да коментирате това и какво мислите, че ще стане на този прием!
   Поздрави,

   1. Ивайло Здравков

    Здравейте Николай,
    Да, ще има два нови критерия по Мярка 4.2, които ще бъдат добавени. За да не ги преписвам, може да ги видите на в нашият сайт Мярка 4.2. Следете информацията, която качваме, тъй като скоро ще имаме цял анализ по темата 4.2

  5. Бети

   Здравейте, Може ли малко повече информация за този извънреден прием по Мярка 4.2. За какво ще може да се кандидатства и кога се очаква да отвори за набиране на проекти.

   Мерси!

   1. Ивайло Здравков

    Здравейте Бети,
    Мярка 4.2 ще отвори само за закупуване на оборудване до няколко месеца с отделен бюджет, като нормалният прием, който ще включва СМР, Оборудване, софтуер, Необходим сертификат в зависимост с нуждите на предприятието ще отговори към края на годината.

  6. vuchev

   Здравейте г-н Здравков,

   Моля да кажете малко повече информация, какво се случва с мярка 4.2 и кога реално се очаква да отговори? И дали има яснота за този изварден прием за който казвате.

   1. Ивайло Здравков

    Здравейте Вучев,

    Към момента Мярка 4.2 се очаква да отвори към края на тази година, като това ще бъде нормален прием с възможност за строителство, закупуване на оборудване, специализиран софтуер, както и необходими сертификати, които пряко отношение с вашата дейност. По отношение на извардения прием ще видим кога ще отвори, тъй като това беше намерението на служебното ръководство на МЗХ.

  7. Сигурно ли е, че мярка 4.2 ще бъде отворена февруари 2018 ? Вече загубих всякаква надежда, защото многократно я отлагаха във времето.

   1. Ивайло Здравков

    Здравейте Антон,
    Мярка 4.2 трябва да отвори всеки момент! Забавянето дойде от това, че кандидатстването ще се извършва през ИСУН, което наложи адаптация на двете системи, както и съответните обучения. Или края на февруари или март месец трябва да отвори.

  8. Здравейте,искам да попитам ,дали не съм закъснял…и до края на тази година мога ли да кандидатствам за финансиране на стартираш бизнес с горски продукти?!

   1. Ивайло Здравков

    Здравейте Бисер,
    За горски продукти към този момент няма процедура по която да кандидатствате. Все пак кажете за какво точно искате да правите.
    Поздрави,

  Вашият коментар