Председателят на Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми /БАБЕП/ Ивайло Здравков с интервю за AGRO TV.

Според индикативния график на Програмата за развитие на селските райони до края на годината стартират 17 мерки и подмерки. През тези месеци предстоят тежки приеми, заяви Ивайло Здравков от Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми. Сред тях са инвестиционните подмерки за преработка и маркетинг на земеделски продукти и инвестициите в земеделски стопанства по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства. Припомняме, че за първи път графикът е с ясно разписани срокове за провеждане на комитет за наблюдение, обществено обсъждане, тематична работна група и издаване на заповед за прием. Според организацията, обаче, административният капацитет на министерството е под въпрос. Въпреки че приемите са концентрирани във втората половина на годината, Здравков се надява да не се стигне до „задръстване“ с проектни предложения.

Вашият коментар