Скоро предстои отваряне на процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги в МСП и ИКТ“  от  програма „ Иновации и конкурентоспособност“

Кой може да кандидатства:

  • Съществуващи микро, малки и средни предприятия;

За какво може да кандидатстват:

  •  Подобряване на ДМА;
  • Придобиване на ДНА;
  • Разработване, внедряване и  сертифициране на системи за управление на качеството, разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса.

Колко е % на субсидията:

  • От 25 -70% в зависим от категори ята предпри ятие и вида финансирана дейност.

Колко е субсидията:

  • 0т 100 000 лв. до 1 000 000 лв

За повече и по подробно информация се свържете с екипа „ЕНПРОМ“  или насрочи среща за консултация.

Вашият коментар