13 инвестиционни и 5 компенсаторни мерки от ПРСР с бюджет 425 млн. евро отварят през 2018 г.

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев обяви, че през настоящата година предстоят приеми за кандидатстване по 13 инвестиционни и 5 компенсаторни мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Общият бюджет на мерките е 425 млн. евро. Сред тях са подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" и подмярка 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", чиито наредби в момента са в процес на подготовка и предстои да бъдат обнародвани до месец април т.г., когато се очакват да започнат приемите и по двете.

Заместник-министърът също така потвърди, че подаването на проекти по ПРСР 2014-2020 от 2018 г. ще започне да се извършва електронно през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН).

Все още няма коментари.

Коментирай с нас