Процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ има за цел да създаде и развие нови предприятия в ключови сектори, като предлага безвъзмездна финансова помощ в размер на 67 227 768,06 лв. Минималния размер, който бихте могли да получите, е 50 000лв., а максималния – 200 000 лв. Процентът на финансиране възлиза на 80%.

Допустимите дейности са за реализиране на предприемачески идеи – продукти или услуги, и дейности по визуализация на проекта.

Процедурата има два крайни срока: 05.09.2018 г. и 07.11.2018 г. А документите ще се подават изцяло по електронен път в системата ИСУН.

Кандидатите имат възможността до 3 седмици преди крайния срок да задават въпроси и да искат допълнителни разяснения на имейл: entre_start@mi.government.bg.

Ние от консултантска компания ЕНПРОМ сме готови да Ви помогнем за подготвянето и управлението на проекти.

Вашият коментар