Днес Държавен фонд „Земеделие“ обяви, че желаещите да кандидатстват по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., ще имат 3 допълнителни дни да подадат проектите си. Вместо до днес, 31 октомври, земеделските стопани ще разполагат със срок до 3 ноември да кандидатстват. Това се налага поради големия интерес към мярката, довел до дълги опашки в областните дирекции.

По мярка 14 могат да кандидатстват земеделски стопани, готови в замяна на субсидии да спазват ангажименти по осигуряване на хуманно отношение на техните едри и дребни животни.

Вашият коментар