Ивайло Здравков – Председател на „Българска Асоциация на Бенефициентите по Европейски програми“ и член на обществения съвет на „Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове“ проведе разговор с представители на Министерство на Земеделие, Храните и Горите във връзка с проблема около туристическите дейности по мярка 6.4.1 от програма „Развитие на селските райони“ на Изслушване на ръководството на Министерство на земеделието, храните и горите във връзка с текущото състояние и напредъка по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

За повече и по подробна информация следете следните сайтове:

http://www.babep.info

http://www.enprombg.com

Вашият коментар