В петък, 20 януари, от 10:30 официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Церемонията ще бъде проведена в зала „София“ на Гранд хотел София.

От общо подадени 532 проекта одобрени бяха 119, като общата стойност на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 312 669 506 лв. Общият бюджет на процедурата е 97.8 млн. лв.

Процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ цели да предостави на българските предприятия възможност за усвояване на финансова помощ за иновативни дейности в тематичните области на ИСИС, сред които мехатроника и чисти технологии; здравословен живот и биотехнологии и др.

Прочетете повече за отворените през 2017 г. процедури от ОПИК.

Вашият коментар