Бенефициентите с подадени проектни предложение по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програма за развитие на селските райони  за периода 2014-2020 г., които след ранкинг са получили  55 точки, могат да очакват в най-скоро време заявленията им да бъдат одобрени за подпомагане и да разпишат своите договори с ДФЗ-РА. Проектите са обработени до състояние „Отчет на съответствие“ с критериите, определение в Наредба  № 20 от 27.10.2015 г.

Това стана ясно на 17.09.2016г., когато беше издадена заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева, в която се посочва, че е одобрен допълнителен бюджет, покриващ всички проекти по подмярката, получили 55 точки по критериите за подбор.

Следващият прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”  се очаква да стартира през месец февруари 2017 г.

Прочетете повече за подмярка 4.2 и възможностите за финансиране по нея.

Вашият коментар