Излезе предварителният ранкинг за подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020 г.

На 18.06.2018 година приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г. в рамките на предварително определения срок.

Резултатите могат да се проверят на сайта на ДФЗ. Кандидатите, които имат възражения, могат да подадат молби за преразглеждане писмено в 14-дневен срок. Общият размер на финансовата помощ е 85 млн. евро, като минималната сума, за която може да се кандидатства, е 15 000 евро, а максималната – 2 000 000 евро.

За първа година проектите се подаваха през електронната система ИСУН. Това включва нови моменти като предварителна оценка и възможност за възражения, оценка за административното съответствие, техническа и финансова оценка, както и специален оценителен доклад.

Все още няма коментари.

Коментирай с нас