Г-н Ивайло Здравков, като председател на „Българска Асоциация на Бенефициентите по Европейски Програми“ (БАБЕП) на 16.11.20 година взе участия в 3-то редовно заседание на тематична работна група за новата програма „Развитие на селските райони“ 2021 – 2027 г.

На нея бяха обсъдени предложените от МЗХГ нови интервенции (мерки) – как се очаква да изглеждат те като критерии за допустимост, нови сектори, които ще се финансират, процент на безвъзмездната субсидия, биологично земеделие, ще има ли туризъм през новия програмен период и т.н. БАБЕП даде своите препоръки към управляващия орган в лицето на МЗХГ по отношение на инвестиционните интервенции (мерки) и тяхната бъдеща визия.

Съвсем скоро ще бъде изготвен анализ от БАБЕП във връзка с новата ПРСР 2021-2027 и ще бъде предоставен за информация на всички заинтересовани страни, за  да бъдат информирани какво се случва и какво се очаква през новия програмен период 2021-2027 г.

Вашият коментар