Category Archives: Новини

Андрей Новаков, евродепутат: “Еврофондовете да се обединят в един общ фонд. Трябва опростяване”

Всички структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз, по които може да бъде получено безвъзмездно финансиране, да се обединят в един общ "монофонд" с цел опростяване на процедурите за кандидатстване. Това предложи най-младият член на Европейския парламент, евродепутатът Андрей Новаков, по време на провелата се днес в София публична дискусия на тема "101 дни до…
Прочети повече

Земеделският бранш с обща позиция за бъдещето на Общата селскостопанска политика

На 12 септември беше проведена среща между министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и представители на браншовите организации в земеделието, на която организациите представиха своята обединена визия за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 година. От ОСП зависи разпределянето на средства от европейските фондове за българския земеделски сектор под формата на директни плащания…
Прочети повече

31 проекта на общини бяха одобрени от ДФЗ

На 28 август Държавен фонд "Земеделие" одобри първите 31 проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020…
Прочети повече

Ивайло Здравков от БАБЕП се срещна с председателя на КЕВКЕФ Кристиан Вигенин

Ивайло Здравков, председател на Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми и Кристина Цветанска, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на консултантите по европейски програми се срещнаха вчера, 25 юли, с Кристиан Вигенин, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове /КЕВКЕФ/. По време на срещата бяха обсъдени начините, по които…
Прочети повече

ДФЗ одобри 43 проекта по мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”

Първите 43 проекта по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 бяха одобрени вчера от Държавен фонд "Земеделие". Инвестициите на всички проектни предложения са на обща стойност 55 млн. лв., от които заявената субсидия е за над 30 млн. лв. От подадени общо 3 165…
Прочети повече

БАБЕП с позиция за запазване на програмите за земеделие и кохезия

Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми (БАБЕП) изпрати днес до Обществения съвет към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) писмо с три приоритета, които според асоциацията трябва да лежат в основата на бъдещите дейности на комисията. Приоритетите са: Успешна подготовка и провеждане на българското председателство на Съвета на ЕС през…
Прочети повече

Политиката на сближаване – един от трите приоритета на българското председателство на ЕС

Министърът за българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова обяви трите основни приоритета, върху които България ще се концентрира по време на председателството си - това са консенсус, конкурентоспособност и кохезия. Под консенсус се разбира главно подкрепата и съдействието за европейска интеграция на Западните Балкани, докато конкурентоспособност включва фокуса върху единния пазар и дигитализацията.…
Прочети повече

Ивайло Здравков представи позицията на БАБЕП на заседанието на Обществения съвет към Комисията по европейските въпроси /КЕВКЕФ/

Председателят на Българска асоциация на бенефициентите по европейски програми /БАБЕП/и управител на консултанска компания ЕНПРОМ Ивайло Здравков участва в първото заседание на Обществения съвет към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове /КЕВКЕФ/. На форума бяха представени функциите и правилата на ОС, както и беше гласуван и избран единодушно председател на Съвета - доц.…
Прочети повече

Анкета за ОСП: Повишаване на жизнения стандарт на земеделците е основен приоритет

Европейската комисия публикува резултатите от проведената консултация относно модернизирането и опростяването на Общата селскостопанска политика (ОСП), която приключи на 2 май т.г. Изпратени са общо 322 916 становища, като онлайн въпросникът на ЕК е бил попълнен почти 60 000 пъти, в т. ч. от малко над 21 000 фермери, почти 28 000 граждани на ЕС…
Прочети повече

Започна приемът на проекти по процедурата за продуктови и производствени иновации

Приемът на проектни предложения по процедура "Разработване на продуктови и производствени иновации" от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" официално започна. Крайният срок за подаване на проекти по процедурата е 26 септември 2017 г., 17:30 ч. По процедурата може да се кандидатства за: - предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на тяхната иновационната…
Прочети повече