Category Archives: Новини

Отвори приемът по подмярка 4.2 от ПРСР

От вчера, 14 февруари, кандидати могат да подават проектни предложения за финансиране по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Крайният срок за входиране е 16 май 2018, 17:30 ч., като кандидатстването се извършва по електронен път през онлайн системата ИСУН 2020.  По подмярка…
Прочети повече

13 инвестиционни и 5 компенсаторни мерки от ПРСР с бюджет 425 млн. евро отварят през 2018 г.

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев обяви, че през настоящата година предстоят приеми за кандидатстване по 13 инвестиционни и 5 компенсаторни мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Общият бюджет на мерките е 425 млн. евро. Сред тях са подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" и подмярка…
Прочети повече

МЗХГ публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по 4.2

На сайта на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) беше публикуван Проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Документите за обсъждане включват условията за кандидатстване и изпълнение на подмярката. Насоките за кандидатстване са отворени за обществено обсъждане до 3 февруари, като всеки…
Прочети повече

До 23 април може да се кандидатства по процедурата за ефективно използване на ресурсите

До 16:00 ч. на 23.04.2018 г. ще продължи приемът на проекти по процедура "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите", част от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". По процедурата ще бъдат финансирани дейности за подобряване на ресурсната ефективност на микро, малки и средни предприятия от преработващата промишленост. Проектите трябва да предлагат…
Прочети повече

2.6 млрд. лева отпуска ЕС за българското земеделие през 2018 г.

Общо 2.91 млрд. лева ще бъдат заделени за финансиране на програмите в подкрепа на земеделието през 2018 г. От тях 2 636 703 700 лв. се отпускат от Европейския съюз, а 275 890 800 лв. са за сметка на държавата. Средствата ще бъдат разпределени между директните плащания на площ, пазарните мерки и инвестиционните програми - Програмата за развитие на селските райони…
Прочети повече

Юнкер: Кохезионните фондове трябва да се запазят

Председателят на Европейската комисия (ЕК) Жан-Клод Юнкер се обяви против плановете за големи орязвания на европейските средства за сближаване и земеделие. По време на вчерашната конференция на високо ниво, организирана от Комисията, Юнкер подчерта нуждата от повече постъпления в европейския бюджет, за да бъде финансирана "тази Европа, която искаме". Сравнявайки приноса на всеки европейски гражданин…
Прочети повече

МЗХГ увеличи бюджета по мярка 4.2 за приема през 2015 г.

От Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) беше издадена заповед за увеличаване на наличния бюджет по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", предвиден за подадените по време на предходния прием по подмярката  заявления за подпомагане. Това предоставя възможност за сключване на договори над наличния бюджет в размер на 49 500 000 евро. В…
Прочети повече

Лиляна Павлова: Европрограмите ще останат, но трябва да се оптимизират

На последното за годината заседание на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ), министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова отново потвърди, че председателството ще работи за запазване на количеството и вида на европейското финансиране за България под формата на отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Тя подчерта обаче,…
Прочети повече

ДФЗ изплати на земеделците над 40 млн. лева обвързана подкрепа за 2017 г.

Държавен фонд "Земеделие" до момента е превел на земеделските стопани общо над 40 милиона и 500 хиляди лева по схемите за обвързана подкрепа за 2017 година.  От подкрепата са се възползвали 11 864 животновъди, собственици на месодайни и млечни крави. Право на подпомагане по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници имат земеделски…
Прочети повече

ЕК: Държавите-членки на ЕС да поемат повече отговорност при прилагане на ОСП

В края на месец ноември Европейската комисия (ЕК) публикува комюнике, озаглавено "Бъдещето на прехраната и селското стопанство", в което представи визията си за подобряване и модернизиране на Общата селскостопанска политика (ОСП). От комюникето става ясно, че въпреки постигнатия до момента напредък, комисията отчита редица продължаващи проблеми, сред които негативния ефект на климатичните промени, нестабилните цени,…
Прочети повече