На последното за годината заседание на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ), министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова отново потвърди, че председателството ще работи за запазване на количеството и вида на европейското финансиране за България под формата на отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Тя подчерта обаче, че трябва да бъде извършен анализ относно ефекта от тяхното прилагане, резултатите от който да спомогнат за оптимизирането на процеса на усвояването им.

Министър Павлова представи доклад относно финализирането на подготовката на Председателството на Съвета на ЕС. По време на изслушването тя посочи, че календарът за предстоящите шест месеца включва почти 300 мероприятия в София, в т.ч. среща на върха и 32 срещи и конференции на министри.

Участие в заседанието взеха представители на ангажирани асоциации, сред които Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми (БАБЕП). Нейният председател г-н Ивайло Здравков, управител на консултантска компания ЕНПРОМ, приветства напредъка, извършен по подготовката на председателството, и потвърди намерението на асоциацията да следи и помага за ефективното усвояване на средства по различните структурни и инвестиционни фондове.

Вашият коментар