4 ще бъдат секторите на дейност, в които кандидатите по мярка 6.4 ще могат да кандидатстват за финансиране на инвестициите си, като за всеки един от четирите ще бъде определен отделен бюджет. Четирите сектора са туризъм, занаятчийство, производство и услуги. 

Насоките за кандидатстване по подмярка 6.4 все още са в процес на изготвяне, като процедурата се очаква да отвори най-рано през месец април. Кандидатстването по подмярката ще се извършва изцяло по електронен път през системата ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg

Вашият коментар