Осигурена е финансова помощ за животновъди в размер на 24 милиона лева. Схемите за извънредна помощ са три, като се финансират от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ) и са с общ бюджет 11 343 800 лева.

От днес, 11.10.2016 г., в областните дирекции на ДФ „Земеделие“  животновъдите, които през тази година са отглеждали и заявили за подпомагане по схемите за обвързано производство имат възможност да заявят финансово подпомагане. На сайта на ДФ „Земеделие“  е публикуван списък с животните, отговарящи на условията за участие и схемата, по която може да се кандидатства. Там може да бъде намерена също и информация относно  Държавната помощ de minimis,  извънредната помощ от ЕФГЗ, както и условията по всяка от схемите.

Вашият коментар