Предстои отваряне на Мярка 4.1 и Мярка 4.2 от програма „Развитие на селските райони“. отварянето на двете мерки ще даде възможност на кандидатите да направят инвестиции, както в земеделските си стопанства, така и в предприятията за преработка на земеделска продукция (консервни предприятия, мандри, колбасарски цехове и много други). По мярка 4.1 ще се даде възможност земеделските стопани да изградят напоителна инфраструктура в своите стопанства, както да ги модернизират с ново оборудване да закупят ако имат нужда от земеделска техника и да извършат СМР (Строително Монтажни Работи). По Мярка 4.2 ще има възможност да се инвестира в машини, оборудване ВЕИ оптимизация, както и в СМР. Очакваните бюджети по двете мерки ще бъде около 200 000 000 евро за всяка една от тях, като процента на субсидията ще започва от 50 % и ще може да достигне до 75%.

За повече и по подробна информация, както и за цялостна подготовка на проектни предложения и по двете мерки може да се обърнете към нас. За повече и подробна информация ТУК

Вашият коментар